کرایه اتوبوس ویژه ایلام - تهران ۷۰۰۰ نومان ، تهران - ایلام ۷۷۰۰ تومان ؟

کرایه اتوبوس ویژه ایلام - تهران 7000 نومان است در حالی که کرایه تهران - ایلام 7700 تومان می باشد. برخی رانندگان اتوبوس در جواب علت تقاوت قیمت گقته اند که حق کمیسیون در ترمینال غرب تهران بیشتر است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز