معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام: دامنه اصولگرائی محدود نیست

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: باید از محدود کردن دامنه اصولگرایی پرهیز شود. حجت الاسلام سعید هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هر کس و هر جریانی که به مبانی انقلاب پایبند باشد جزو اصولگرایان است. وی گفت: نهادینه شدن دو اصل اصولگرایی و اصلاح طلبی از شاخصه های یک نظام پویا ، فعال و ارزشی است. او با بیان این که اصولگرایی و اصلاح طلبی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مکمل یکدیگر هستند ، تأکید کرد : این دو جریان متضاد و در تقابل یکدیگر نیستند. معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: تنها فرق این دو جریان سیاسی در روش ها است که با یکدیگر تفاوت دارند. حجت الاسلام هاشمی یادآور شد: فعالیت قانونی احزاب و جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب زمینه ساز شورو نشاط اجتماعی است. او تأکید کرد: از فعالیت های قانونی تمام احزاب و گروه های شناسنامه دار استقبال می شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -16روز