فهرست محرمانه احمدی نژاد برای برکناری بعضی از مدیران

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور یکشنبه شب در جلسه مشترک هیات دولت و استانداران تصریح کرد: «به زودی نامه ای محرمانه به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مدیران دستگاه های گوناگون که ضعیف و بی تفاوت بوده اند اعلام شده و استانداران به محض اینکه این اسامی را دریافت کردند باید آنها را برکنار کنند.»

رئیس جمهور در این نشست اظهار داشت: «دولت در دور دوم سفرهای استانی به عمق استانها می رود و وزرا هم در شهرستانها حضور می یابند و با اختیار کامل مصوبات را پیگیری و تصمیم گیری می کنند.»
 
وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای استانی، هر وزیری به هر شهرستانی که می رود، درجلسات تخصصی شرکت کرده و با مسوولان محلی ملاقات خواهد کرد، گفت: «در این سفرها دستور وزیر دستور و مصوبه دولت، شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و شخص رئیس جمهور تلقی می گردد تا همانجا کارها انجام شود.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 11روز