استاندار ایلام :دیگر هیچ گاه از واژه محروم برای این استان استفاده نکنید

علي محمد آزاد ، ليسانس حقوق و فوق ليسانس مديريت منابع انساني دارد و اولين استاندار ايلام پس از انقلاب اسلامي است كه از بين نيروهاي بومي همين منطقه براي مديريت استان انتخاب شده است . وي معتقد است اكنون ، زماني نيست كه بتوانيم وازه محروميت را براي استان ايلام به كار ببريم . وي همچنين معتقد است واژه محروميت به اشتباه براي اين استان جا افتاده و اين در حاليست كه ممكن است مردم محروم باشند ، اما اين آب و خاك هيچگاه محروم نبوده است .
استاندار ايلام همچنين معتقد است در حاليكه مردم تا ديروز از نداشته ها گله مي كرده اند ، امروز يادگرفته اند خواسته هايشان را به صراحت اعلام كنند و با وجود خواسته هاي خوب مردم ، و سعي و تلاش براي عمراني و آباداني اين منطقه ديگر جايز نيست از واژه محروميت براي استان ايلام استفاده شود .
گفت گوي خبرنگار موج در خصوص سفر استاني رييس جمهور و هيات دولت به اين استان و نتايج اين سفر در زندگي مردم است :


آقاي آزاد ! شما اولين نيروي بومي استان هستيد كه در راس مديريت اين منطقه فعاليت مي كنيد . به نظر شما چرا تا به حال از نيروهاي بومي در اين استان استفاده نمي شده است ؟

مطالبه اين مردم در خصوص اينكه به فرزندانشان ، يعني به فرزندان همين آب و خاك ، اجازه داده شود كه در راس مديريت استان خدمت كنند ، مطالبه زيادي نيست . در زمان جنگ همين مردم بومي استان و جوانان همين منطقه بودند كه سالها در مقابل دشمن و حتي در سالهاي اخير در مقابله با اثرات جنگ ،مقاومت كردند و ما از كار اين جوانان در هنگام جنگ نتيجه خوبي گرفتيم و در زمان حاضر نيز بايد به توان و استعدادهاي آنها اعتماد داشته باشيم و به آن تكيه كنيم . از مهمترين اتفاقاتي كه در دولت نهم نيز افتاد ، اين بود كه به خواسته مردم در اين زمينه پاسخ مثبت داده شد و نا اميدي كه در اين منطقه در خصوص مديريت كلان منطقه به وسيله نيروهاي بومي وجود داشت از بين رفت . البته اين كار با مشكلاتي نيز همراه بود اما در هر صورت از همين نيروهاي منطقه در كار مديريت استانداري استفاده كرديم .

اما گفته مي شود كار يك نيروي بومي دراين منطقه به مراتب مشكل تر از نيروي غير بومي است و قوم هاي مختلف با اين مسئله كنار نمي آيند .

روزهاي اول اين مشكلات ، كار ما را سخت مي كرد و همين تبليغ اين مسئله كه اداره استان قومي و قبيله ايست كار را براي ما سخت كرده بود اما وقتي مردم ديدند كه هر كدام از مسئولين اين استان ، از منطقه اي در همين استان انتخاب شده اند و كارشان را به خوبي انجام مي دهند ، اين مشكلات نيز برطرف شد و شايسته سالاري انجام گرفته در گزينش نيروها ، كار را براي مسئولين استان نيز آسانتر ساخت .
در عين حال ما تلاشمان اين است كه در اين زمينه كار فرهنگي انجام دهيم تا مسايل قومي و قبيله اي نتواند باعث ركود انجام كارها در استان باشد .

برخي از منتقدين سفرهاي استاني رييس جمهور معتقدند نبايد رييس جمهور به استانها سفر كند و بايد كار را به دست گروهي از كارشناسان بسپارد تا به نيازهاي مردم و استانها رسيدگي كنند . سوال من اين است كه اگر رييس جمهور به ايلام سفر نمي كرد و كارشناسان را به اين منطقه مي فرستاد ، نمي شد چنين مصوباتي را به اجرا درآورد ؟

اين مسئله تا قبل از اين در كشور مرسوم بوده و كارشناسان بسياري براي نظارت و بازرسي و ديدن مشكلات به استان آمده اند اما كارشناسان كارشان محاسبه است و آماري كه از استان ايلام در كتابها و يا برخي از اين مشاهدات كارشناسي آورده شده است ، تنها به درد همان كتابها مي خورده است اما اينكه رييس جمهور به استان آمدند و از نزديك در جريان مشكلات مردم در اين منطقه و همچنين استعداد هاي منطقه قرار گرفتند ، با توجه به حضور تمامي وزراي كابينه در اين استان ، تصميمات مهم و ارزنده اي اتخاذ شد كه هرگز يك كارشناس و يا مامور رسيدگي به كمبودهاي استان ، نمي توانست و قدرتش را نيز نداشت كه انها را به تصويب برساند .
شما نيز در اين سفر از نزديك شاهد بوديد كه وقتي مي گوييم در اين منطقه به سد نيازمنديم يعني چه و تا چه حد اين نيازمندي براي ما مهم است و يا اينكه چرا بايد راههاي مواصلاتي بين ايران و عراق و ايلام و ساير استانها بهسازي شده و يا از نو احداث شود . در عين حال با اينكار مردم احساس كردند كه رييس جمهورشان هم فردي از همين جنس مردم است و كار ديگري كه از جانب دكتر احمدي نژاد صورت گرفت اين بود كه رييس جمهور به همراه خودشان نگاه ضرورت آشنايي دولت با مسايل مردم را نيز به كشور آورده اند و در مسايل حكومتي هم وقتي تمامي وزرا به استانهاي مختلف كشور رفتند و با مردم در ارتباط بودند ، دانستند كه اين وظيفه تمامي مسئولين است كه چنين اقداماتي را انجام دهند و اين فرهنگ نگاه درست به مردم وهمنشين شدن با مردم براي هميشه در بين مسئولان كشور باقي خواهد ماند و به صورت يك فرهنگ براي حكومت داري تبديل خواهد شد . مسئولين در اين سفرهاي استاني درك كرده اند كه بايد خدمتگزار مردم باشند زيرا رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور چنين انديشه اي را دارند كه تا اين مكان سفر مي كنند و همچنين رييس جمهوري به مسئولين ياد دادند كه مسئولين خدمتگذار مردمند نه حاكم بر آنها .
ما در سفر رياست جمهوري به استان ديديم كه رييس جمهوري تا دقايق پاياني سفر به درد دل هاي مردم گوش مي دادند و نامه هاي آنها را مي خواندند شايد رسيدگي به اين نامه ها توسط رييس جمهور چندان مهم نباشد ولي به عنوان يك درس و الگو مهم بود كه مسئولين نبايد به مسايل مردم به صورت سطحي نگاه كنند .

البته اين اقدامات در رابطه بين دولت و مردم بسيار مفيد است اما احداث پروژه هاي مختلف عمراني و يا گرفتن بودجه براي فعاليتهاي اقتصادي مستلزم حضور ريس جمهور در تك تك استانهاي كشور است ؟

تصميمات بزرگي كه دولت نهم در استان ايلام براي مناطق مختلف در كارهاي عمراني گرفت به هيچ وجه با بودجه هاي استاني قابل تحقق بافتن نبود مثل ايجاد راه آهن كه تا دولت در پايتخت بود اعتقاد داشت احداث راه آهن در اين منطقه صرفه اقتصادي ندارد اما وقتي از نزديك ديدند و امكانات موجود در استان را دريافتند ، با اين پروژه موافقت كردند و از طرف ديگر اعتبارت استاني در اين منطقه آنقدر كم است كه با اين اعتبارات نمي توان حتي يكي از اقدامات بعد از سفر رياست جمهوري را انجام داد و تنها با حضور هيات دولت و شخص رييس حمور در استان بود كه براي پروژه هاي مختلف اعتبارات خوبي در نظر گرفته شد .

تا چه ميزان وجود بروكراسي اداري موجب مي شود سرعت انجام كارها با حضور شخص رييس جمهور به عنوان عالي ترين مقام جرايي كشور بيشتر باشد و در غير اينصورت كاري انجام نگيرد ؟

در همين بروكراسي اداري در گذشته بوده است كه تمامي پروژه هاي مورد نياز استان در ادارات گم شد و هيچ گاه اجرايي نشد اما در سفرهاي استاني اين ديد رييس جمهور و وزراي همراهشان بود كه بروكراسي هاي اداري را شكست و اعتبارت را به هر نحو ممكن به استان رساند .

برخي معتقدند اگر دولتهاي گذشته نتوانسته اند پروژه هاي عمراني را به اتمام برسانند و يا به آباداني كشور بپردازند ، به دليل اين بوده است كه به اندازه حالا ما از فروش نفت درآمد نداشته ايم و دولت نهم به يمن همين درآمدهاي نفتي است كه اين اقدامات را انجام مي دهد . درامدهاي نفتي بالاي كشور در چند سال اخير تا چه حد در موفقيت در انجام مصوبات استاني دولت موثر بوده است ؟

اينكه درآمدهاي كشور از محل فروش نفت بالا رفته ، درست است اما تورم و افزايش قيمتهاي جهاني نيز به همراه اين افزايش درآمد وجود داشته اما در گذشته تخصيص اعتبارات به استانهاي مختلف و پروژه هاي مختلف عمراني بر پايه چانه زني بوده است اما در حال حاضر اين ايجاد عدالت در تمام كشور است كه مبنا و پايه تمام محاسبات قرار گرفته است .

در بسياري موارد ما در استان ديديم كه پروژه هايي نيمه تمام مانده بودند و حتي تا 20 سال نيز دچار ركود بوده اند و يا اينكه مسئولين به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه اين راه به صرف دولت نخواهد بود ، چرا اينگونه پروژه ها هم اكنون دوباره دنبال مي شود و آيا به سود دهي آنها فكر شده است ؟

برخي اين اقدامات دولت نهم را كاري تبليغاتي مي دانند اما ما اولويتمان را در استانها در اتمام پروژههاي نيمه تمام گذاشته ايم و از اين بابت به دليل اينكه كار دولتهاي قبلي را به سرانجام رسانده بوديم به ضرر ما هم بود ولي برخي از پروژه ها همانطور كه شما اشاره كرديد عمرشان تمام شده است وهزينه شان بيشتر از بهره برداريشان بود كه ما به اين پروژه ها ادامه نداديم اما برخي ديگر هر چند با هزينه زياد ، اما مي شود اجرايي شود و به نيازمندي مردم پاسخ دهد و اين پروژه ها كار احداثشان ادامه پيدا كرده و درصد بالايي از پروژه هاي در دست اقدام را نيز تشكيل مي دهند مثل تجهيز كردن بيمارستانها و يا تكميل كار ساخت و ساز عمراني در برخي ديگر از مناطق اما حدود 10 تا 15 درصد پروژه ها نيز به دليل عدم بهره بري كافي در زمان احداث و نتيجه گيري دنبال نشده اند .

اگر در يك جمله بخواهم مردم استان ايلام را توصيف كنم ، فقط مي توانم بگويم اين مردم ، مردمي هستند كه هنوز با آثار جنگ از لحاظ روحي و حتي مادي ، در جنگند . براي حفط روحيه و نشاط در مردم اين منطقه چه برنامه ريزيهايي انجام شده است ؟

در مناطق جنگي ، ما فضاي شهر ها وروستاها را به كلي متحول ساخته ايم و برنامه ريزي براي قابل تحمل ساختن اين فضايي كه سالها بعد از جنگ ادامه داشته و ساكن بوده آغاز شده است . ايجاد فضاي سبز شهري ، تحول در ساخت و سازها و زيبا سازي شهر و ترميم و نوسازي بافتهاي فرسوده از برنامه هايي بوده كه دنبال مي شود همچنين در مكانهايي كه مناطق جنگي بوده مكانهاي مناسب براي سكونت و كسب و كار و كشاورزي مردم ايجاد شده و ايلام خوشبختانه بالاترين آمار كشور در خصوص بازگشت مهاجران به روستاها را دارد و در زمينه پاكسازي زمينهاي مين كاري شده نيز سرعت پاكسازي اين زمينها بساير بالاست . همچنين در شهر ها نيز امكانات و ورزشگاههاي مختلفي براي تفريج و سرگرمي مردم احداث شده كه اين خود به تغيير روحيه مردم و به خصوص جوانان منطقه كمك مي كند و از اين منظر بالاترين ميزان ساخت و سازها در چند سال گذشته در خصوص ورزش و سرگرمي در استان انجام شده است .

براي افزايش سرانه درامد مردم استان چه اقداماتي انجام گرفته است ؟

ما در حال اماده سازي زير ساختهايي مثل شهرك هاي صنعتي ،ايجاد آب و برق براي كارخانه ها و واحد هاي صنعتي بزرگ و كوچك وهمچنين كمك و اعطاي تسهيلات براي بنگاههاي زود بازده هستيم كه در آماري كه ارائه شد توجه كرده ايد كه در خصوص تسهيلات بنگاههاي زودبازده بسياري از كارگاههاي كوچك و بزرگ از اين تسهيلات استفاده كرده و تعداد بيكاران ما روز به روز در حال كاهش است به طوريكه بر طبق آمارها تا سه يا چهار سال آينده ما نبايد هيچ بيكاري در استان داشته باشيم . اما در عين حال اصلا امكان ندارد كه دولت به تنهايي بتواند رونق و كسب و كار همراه با سود را به منطقه بياورد و اين بخش خصوصي است كه بايد با سرمايه گذاري در اين خصوص به دولت كمك كند و در عين حال كه دولت نمي تواند به مردم پول تو جيبي بدهد ، اين سرمايه گذار است كه بايد وارد استان شود تا گردش پولي ايجاد شود و محروميتها از بين برود .

به عنوان نكته آخر ، شما اشاره كرديد كه حدود 96 درصد از مصوبات دولت در استان ايلام اجرايي شده و يا به مرحله اجرا رسيده است ، 4 درصد باقي مانده چه مصوباتي بوده كه نتوانسته ايد هنوز آنها را به مرحله اجرا برسانيد ؟

اين مصوبات ، مصوبات پروژه هاي عمراني نبوده و عموما اقدامات مالي بوده كه بايد توسط استانداري و يا بانكهاي مربوطه انجام مي شده كه هنوز امكانات اين امر مهيا نشده است به طور مثال در خصوص بخشودگي وامهاي كشاورزان مصوبه اي داشتيم كه تازه با بانكهاي عامل در اين خصوص به تفاهم رسيده ايم و در برخي موارد هنوز آمار درستي از اين ميزان وامها نداشته ايم كه تا اطلاعات لازم جع آوري شود زمان مي برد اما در خصوص اجراي پروژه ها اكثر آنها اجرايي شده و در مواردي به بهره برداري رسيده اند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز