مشکل حل نشده خطوط تلفن همراه بعد از دو روز در شهرستان ایلام

برای دومین روز متوالی مشکلات خطوط تلفن همراه در شهرستان ایلام همچنان ادامه دارد. این در حالی است شبکه همراه  بصورت متوسط دو بار در ماه همین مشکلات را دارد. 

جا دارد شرکت مخابرات خرابی خطوط را به اطلاع مردم برساند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 14روز