واقعه ولادت در ایلام ۲.۵ درصد افزایش یاف

مدیر کل ثبت و احوال استان ایلام گفت: در سال جاری واقعه ولادت در ایلام 2.5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قبادی اظهار داشت: در 9 ماهه اول سال 1390 تعداد هفت هزار و 603 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد افزایش نشان می دهد.

وی بیان داشت: تعداد ولادت شهری در 9 ماهه اول امسال در استان برابر با پنج هزار و 147 رویداد و تعداد ولادت روستایی برابر با دو هزار و 456  رویداد است.

این مسئول اظهار داشت: در سال 1390 در مقابل هر 100 ولادت دختر107 پسر در استان ایلام متولد شده است.

وی تصریح کرد: همچنین دراین مدت تعداد یک هزار و 932 واقعه وفات به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش داشته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 11روز