علیرغم دستور ویژه رئیس جمهور/ وزیران به ایلام سفر نمی کنند

در حالیکه رئیس جمهور در سفر استانی خود به ایلام به صورت شفاهی دستور وِیژه ای برای سفر وزیران به مناطق محروم به خصوص ایلام صادر کرد ولی متاسفانه وزیران به این استان سفر نمی کنند.

در حالیکه رئیس جمهور در سفر استانی خود به ایلام دستور وِیژه ای برای سفر وزیران به مناطق محروم بخصوص ایلام بصورت شفاهی صادر کرد اما متاسفانه وزیران به این استان سفر نمی کنند و دو وزیری هم که به استان سفر کرده اند تنها چند ساعت در استان بودند.

رئیس جمهور در شبکه تلویزیونی ایلام با اشاره به محرومیتهای استان ایلام اذعان داشت: وزیران دولت باید بیشتر از استانها و مناطق دیگر کشور به استان ایلام سفر کنند.

بعد از سفر هیئت دولت به استان ایلام وزیر نیرو، صنایع و معادن و چند مسئول کشوری به استان ایلام سفر کرده اند که اینگونه سفرها که صرفا برای افتتاح یک پروژه یا شرکت در مراسمی انجام می گیرد نمی تواند کمکی در جهت توسعه و رفع محرومیت ایلام داشته باشد.

استان ایلام سالهاست با مشکلات متعدد بیکاری، آسیبهای اجتماعی، گرد و غبار، پروژه های نیمه تمام، مرزی و..مواجه بوده است. استان ایلام با داشتن 11 درصد ذخائر گاز و نفت کشور و یک منطقه نفت خیز، سهمی از اعتبارات دو درصد وزارت نفت برای مناطق محروم نفت خیز ندارد و این در حالیست که این بودجه باید به ایلام داده شود.

پروژه های نیمه تمام در بخش نفت و گاز، بحث میادین نفتی مشترک با کشور عراق در مرز ایلام که طرف عراقی فعالیتهای خود را برای برداشت از میادین آغاز کرده، طرح مبهم پتروشمیی ایلام حداقل دلایلی برای حضور وزیر نفت در ایلام است ولی میرکاظمی تاکنون جز در سفر هیئت دولت به استان ایلام سفر دیگری به استان نکرده است در حالیکه این مشکلات علاوه بر اینکه برای استان ایلام است، پای منافع ملی نیز در میان است.

در بخش بهداشت و درمان مردم ایلام نیز طرحها و پروژه های نیمه تمام در بخش پزشکی از جمله بیمارستان شهرستان آبدانان و بیمارستان 330 تختوابی شهر ایلام به چشم می خورد و علیرغم دعوتهای متعدد از وزیر بهداشت، هنوز این وزیر برای حل مشکلات درمانی ایلام به استان سفر نکرده است.

از این دست موارد و مشکلات در بخشهای مختلف استان ایلام به وضوح دیده می شود که نیازمند حضور وزیر مربوطه برای حل مشکل است ولی متاسفانه وزیران یا مسئولان کشوری به ایلام سفر نمی کنند یا اگر هم سفر می کنند در حد یک سفر چند ساعته است که نمی تواند مشکلات را حل کند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز