اختصاص هزار میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار/ بیشترین خسارت به ایلام

رئیس سازمان جنگلها، مراتع وآبخیز داری کشور گفت: بیشترین خسارت گرد و غبار به استان ایلام وارد شده و یک هزار میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار در کشور اختصاص یافته است.

علی سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های مختلفی برای مقابله با گرد و غبر در کشور طراحی شده که کارهای اجرایی این طرحها آغاز شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری با کمک مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان اعتبار بری مقابه با گرد و غبار در کشور اختصاص یافته است.

این مسئول افزود: با توجه به اینکه استان ایلام بیشترین خسارت را ازگرد و غبار متحمل شده، در همه ابعاد به این استان توجه ویژه شده است.

سلاجقه گفت: عملیات اجرای راهکارهای پایدار مهار ریز گردها در آینده نزدیک در کشور آغاز می شود.

این مسئول  با اشاره به اینکه جنگلهای استان ایلام به عنوان پیشانی حصار حفاظتی کشور بیشترین میزان خسارت را از گرد و غبار متحمل شده است، افزود : به منظور صیانت از جنگلهای این استان تاکنون 70 هزار هکتار جنگل ایجاد شده و در آینده نزدیک در 100 هزار هکتار از این عرصه ها استحصال آب انجام می شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -15روز