موافقت وزیر راه و شهرسازی با ماده ۲۱۵ راه آهن ایلام

پولادی رییس کمیته راه و ترابری مجلس با وزیر و معاونین وزارت راه و شهر سازی دیدار کرد .
در این جلسه رییس مجمع نمایندگان استان ، آخرین وضعیت پروژهای استان ایلام در بخشهای حمل و نقل و مسکن مهر و بیمارستان در دست ساخت 320 تخت خوابی ایلام را تشریح واعلام کرد.عضو کمیسیون عمران در ادامه  با توجه به نقش اساس و مهم حمل ونقل در توسعه به خصوص حمل ونقل ریلی ، از وزیر محترم خواست نسبت به موافقت اجرای راه آهن ایلام جهت اخذ مجوز ماده 215  قانون برنامه پنجم توسعه مساعدت و اقدام نمایند که در ادامه مهندس نیکزاد موافقت خود را با اجرای راه آهن ایلام اعلام و طی نامه به شماره 63792/800/90 مورخ90/06/13 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ نمودند و دستور دادند از محل جدول 12 قانون بودجه 1390 راه آهن ایلام اجرا شود
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 14روز