نامه وارده / مدیریت نامطلوب خدمات و اطلاع رسانی بیمارستان حضرت قائم (عج)

اطلاع رسانی شفاف و ارائه مطلوب خدمات ، جزو وظایف سازمانی هر مسوول ، دستگاه اداری و صنفهای خدماتی و توزیعی می باشد .

اطلاع رسانی شفاف در مورد نحوه درمان و وضعیت بیماری و حذف سیستمهای دست و پا گیر در بیمارستانها بی شک در درمان بموقع و سهولت در روند بهبود تاثیر بسزایی دارد . اینجانب بعنوان مراجعه کننده بیمارستان قائم که فرزند 18 ماهه خود را برای انجام آزمایش به این بیمارستان برده ام ، از تاریخ 16/5/90 ضمن چند روز مراجعه ، مسوول پذیرش آزمایشگاه بیمارستان اعلام نمودند که نوزاد حتما اول صبح بدون اینکه شیر و مواد غذایی دریافت نماید برای نمونه گیری خون ، ادرار و مدفوع مراجعه نماید ، بدلیل عدم امکان نمونه گیری در منزل بمدت 3 روز مراجعه نموده و در روز 18/5/90 با مشورت با پرسنل آزمایشگاه دریافتم که این وضعیت صرفا جهت انجام نمونه گیری خون بوده و در طول روز می توان نمونه های دیگر را در منزل انجام داد .

در حالیکه بمدت 3 روز نوزاد خود را از تغذیه و خواب بازداشته و باعث ایجاد ناراحتیها و آسیبهای بیشتری برای نوزاد گردیده ایم. این در حالی است که مسوول پذیرش مانند سایر پرسنل فنی آزمایشگاه می بایستی اطلاعات کامل را در خصوص نحوه انجام آزمایش با دادن بروشور و اطلاعات شفاهی به بیمار ارائه نماید تا سردرگمی و تاخیر در درمان برای بیمار بوجود نیاید . مورد دیگر از عدم خدمات رسانی مناسب این بیمارستان که بعد از بیمارستانهای دولتی بزرگترین مرکز درمانی و خدمات بیمارستانی در شهر ایلام می باشد ، عدم تجهیز واحد مالی و صندوق بیمارستان به دستگاه کارتخوان ( پی او اس) می باشد . در حال حاضر با برنامه دولت الکترونیک و گسترش خدمات دریافت و پرداخت الکترونیکی بانکها و نیاز جامعه به ایجاد و نصب سیستمهای پرداخت الکترونیک ، در هر بقالی در سر هر کوچه ی این شهر چند دستگاه کارتخوان وجود دارد ، و برای مدیریت بیمارستان جای تاسف و نا امیدی است که هماهنگی جهت نصب چند دستگاه کارتخوان با بانکهایی که حساب بیمارستان در آنها وجود دارد ، بعمل نیامده و خدمات پیش پا افتاده و البته ضروری ارائه شده در سطح شهر در این بیمارستان وجود ندارد و بیمار بایستی چند دستگاه ای تی ام را گشته تا بتواند وجه خود را پرداخت نماید .

تقاضا می شود مسوولین امر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام و بازرسین و ناظرین این مکانها برنامه و تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات رفاهی بیشتر به بیماران همچنین نظارت جهت شفاف سازی مسوولیتها و امورات بیمارستانی در مراکز تحت پوشش خود را داشته باشند و مانع از ایجاد زحمت مضاعف و سردرگمی برای بیماران جامعه گردند .

اجر اخروی خدمات روز افزون شما در این ماه مبارک با باریتعالی .

شهریار مرشدی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 9روز