۲۲۰ میلیون یورو تسهیلات برای پتروشیمی ایلام اختصاص یافت

 نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: وزیر اقتصاد دستور پرداخت 220 میلیون یورو تسهیلات را برای پتروشیمی ایلام صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی ایلام بعد از هشت سال در حال حاضر رکود پیدا کرده و نیاز به توجه ویژه مسئولان دارد زیرا بیشتر بخشهای این مجتمع تعطیل است.

از یک طرف بخش خصوصی هنور نتوانسته سهم خود را برای پیشرفت مجتمع تزریق کند و از طرف دیگر نمایندگان ایلام در مجلس خواهان لغو قرار با بخش خصوصی هستند که در آن صورت اعتبارات دولتی نیز قطره ای خواهد بود و مردم محروم ایلام باید چند سال دیگر منتظر بهره برداری از این پروژه بزرگ باشند.

شاپور پولادی در دیدار با وزیر اقتصاد در خصوص محرومیت صنعتی استان ایلام، محدودیت منابع مالی جهت سرمایه گذاران و مشکلات مربوط به تعطیلی پتروشیمی ایلام بعد از واگذاری به بخش خصوصی مطالبی را مطرح و از وزیر اقتصاد درخواست کرد تدابیری اتخاذ شود که تنها واحد صنعتی ایلام مجدداً فعال شود.

پولادی در ادامه گفت: پیشنهاد ما درخصوص پتروشیمی ایلام این است که یا با استفاده از اهرمهای قانونی معامله 49 درصدی پتروشیمی فسخ شود یا سرمایه گذاران موظف به آورده مالی قدر السهم خود گردند.

عضو کمیسیون عمران در ادامه افزود: در بخش تسهیلات استانی نیز باتوجه به بحث منابع و مصارف، باتوجه یه اینکه در بانکهای ایلام مصارف بیش از یک ونیم برابر منابع شده و بانکهای استان توان پرداخت تسهیلات را به متقاضیان ندارند، این عمل باعث شده که پرونده های متعددی که مورد تصویب شواری اشتغال استان نیز هستند در بانکهای استان تنها در نوبت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

در این جلسه با تصمیم وزیر اقتصاد مقرر شد از طریق بانک صنعت و معدن، مبلغ 220 میلیون یورو تسهیلات به پتروشیمی ایلام پرداخت شده و از طریق بانکهای عامل در تهران منابع بیش از 5 میلیارد ریال سرمایه گذاری در ایلام تأمین شود و دراین راستا منابع بانکهای استان فقط برای طرحهای کوچک استفاده شود .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 2روز