قادر به اجرای قانون کاهش ساعت کاری پرستاران در بیمارستان‏های ایلام نیستیم

رئيس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايلام گفت: براي تخت هاي ستاره دار مانند اورژانس، اتاق عمل، زايشگاه و درمانگاه ها چارت سازماني نيروي انساني در نظر گرفته نشده است و مجبوريم از پرستاران بخش‏هاي بستري در اين مراکز استفاده کنيم.
به گزارش موج به نقل از سازمان نظام پرستاري، علي اصغر داووديان گفت: اين وضعيت (در نظر نگرفتن چارت سازماني براي تخت هاي ستاره دار) و نيز کمبود نيروي انساني اجراي قانون ارتقاي بهره وري را با چالش رو به رو مي کند.وي ادامه داد: اگر چه نياز ما به نيروي انساني براي اجراي کامل قانون ارتقاي بهره وري بيش از 250 نفر بود، اما وزارت بهداشت مجوز استخدام براي 137 نفر را صادر کرد؛ لذا با اين تعداد نيروي انساني از حدود 9 بيمارستان موجود در استان ما قادريم اين قانون را فقط در 2 تا 3 بيمارستان مرکزي اجرا کنيم.رئيس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايلام افزود: با اين تعداد نيروي انساني نمي توانيم قانون ارتقاي بهره وري را در دانشگاه به طور کامل اجرا کنيم، مگر آن که وزارت بهداشت با استفاده از تبصره 3 ماده 2 مجوز جذب نيروهاي قراردادي را صادر و سقف اضافه کار 80 ساعت را براي پرستاران حذف کند.داووديان گفت: يکي از بيمارستان‏هاي استان ايلام سال گذشته متخصصان متعددي اعم از جراح عمومي، زنان، داخلي و اطفال جذب شد و چون هنوز فعال نبود، از اين رو چارت سازماني براي نيروي انساني آن در نظر گرفته نشد و عملا يک بخش بستري آن به بخش خصوصي واگذار شد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 5روز