لغو پروازهای فرودگاه ایلام/ سرگردانی مسافران در تهران و ایلام

با شروع بارشهای پاییزی باز هم لغو پرواز صبح فرودگاه ایلام - تهران آغاز شد و برای چندمین بار طی روزهای گذشته امروز نیز پرواز این فرودگاه در مسیر تهران به ایلام و بالعکس لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قصه تکراری لغو پروازهای فرودگاه ایلام با شروع فصل بارندگی آغاز شد و طی روزهای گذشته که بارش باران پاییزی در ایلام آغاز شده پروازهای فرودگاه ایلام نیز یکی پس از دیگر لغو می شوند.
ایلام در روز دو پرواز به تهران دارد که این پرواز طی امروز در مسیر رفت و برگشت لغو شد که سرگردانی مسافران در تهران و ایلام را به همراه داشت.
متاسفانه به نظر می رسد این فرودگاه به رغم همه تلاشها هنوز به استانداردهای لازم نرسیده است و این در حالیست که هنوز فصل هوای نامناسب، مه و بارش برف آغاز نشده است و تنها علت لغو پروازها بارش باران بوده است.
در پروازهای روزانه فرودگاه ایلام 400 مسافر در مسیرهای رفت و برگشت تهران و ایلام جابجا می شوند.
بارش باران که طی چند روز گذشته در ایلام آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 11روز