در رخدادی نادر ؛ همنشینی پرندگان وحشی با مردم آبدانان

 اكنون مدتي است كه دسته هايي از پرندگان وحشي با فرود از ارتفاعها و كوه هاي دامنه شهر آبدانان و ورود به حياط منازل, همنشين مردم اين شهر شده اند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در دو ماه گذشته تعداد زيادي پرنده وحشي به ويژه از نوع 'تيهو' بعد از ظهرها در دسته هاي هفت تا ده تايي به منازل حاشيه شمالي شهر آبدانان در دامنه رشته كوه 'كبير كوه' پناه مي آورند. 
اين در حالي است كه اين پرنده وحشي به علت برخورداري از گوشت لذيذ همواره طعمه شكارچيان بوده و به طور غريزي محل زيستگاه خود را كيلومترها دورتر از سكونت گاههاي انساني و بر دامنه كوه ها و ارتفاعات داير مي كند, به همين علت ورود اين پرندگان به شهر و در ميان مردم رخدادي نادر و غير طبيعي است. 
يكي از شهروندان آبداناني در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: اين پرندگان وحشي زيبا هر روز عصر از دامنه كبيركوه به داخل شهر مي آيند و تا قبل از غروب آفتاب به دانه چيني و تغذيه در اطراف منازل مسكوني مي پردازند و پس از تاريكي هوا در پشت بام خانه ها اتراق مي كنند و صبح زود نيز پيش از طلوع خورشيد به سوي دامنه هاي كبيركوه پرواز مي كنند. 
سيد 'حسين كرمي' اظهار داشت: ورود اين پرندگان طي يكي دو ماه گذشته به شهر و فرود در خانه هاي مردم باعث شده كه اهالي به حضور آنان در حاشيه منازل خود عادت كنند. 
وي ادامه داد: با توجه به زيبايي اين پرنده همه روزه عصرها مردم شهر ساعت ها به انتظار آن ها مي نشينند و همراه با اهل خانواده از تماشاي آنان لذت مي برند. 
كرمي كه خود از دوستداران طبيعت و عاشق پرندگان وحشي و كوهي است، خاطر نشان كرد: مردم شهر به شدت از اين پرندگان مواظبت مي كنند و به اهل محله نيز سپرده است كه هيچ كس براي اين پرندگان مزاحمت ايجاد نكند و يا به آن ها آسيب نرساند. 
مسوول اداره حفاظت محيط زيست آبدانان نيز در اين زمينه گفت: به احتمال زياد اين پرندگان پيش از ساخت و سازها در تپه مشرف به شهر آبدانان سكونت داشته اند و اكنون نيز كه زيستگاه آنها به منطقه مسكوني تبديل شده به رسم عادت به آنجا مراجعت مي كنند. 
'مرتضي پيرمحمدي' از مردم به ويژه اهالي محله سراب آبدانان خواست كه همانند گذشته با مهرباني كامل از اين پرندگان وحشي كه متاسفانه در بسياري از مناطق ديگر به علت شكار بي رويه در معرض تهديد قرار دارند، به عنوان ميهمانان ناخوانده پذيرايي كنند. 
رشته كوه كبيركوه به طول بيش از 280 كيلومتر به شكل ديواري حايل, استان هاي ايلام و لرستان را از هم جدا مي كند. 
اين رشته كوه مشرف به شهرهاي آبدانان و دره شهر با پوشش غالب گونه جنگلي بلوط و بنه, پسته وحشي و داشتن گونه هاي جانوري و پرندگان كمياب يكي از زيستگاه هاي حفاظت شده مهم استان ايلام به شمار مي رود. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز