انتقاد رییس حوزه هنری استان از واحد خبر صدا و سیمای مرکز ایلام

رییس حوزه هنری استان ایلام از بی‌تفاوتی واحد خبر صدا و سیمای مرکز ایلام نسبت به انعکاس رخدادهای فرهنگی و معرفی توانمندی‌های استان در این عرصه،  انتقاد کرد.

«محمدعلی قاسمی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه ایلام ،اظهار کرد: با وجود اینکه پوشش رخدادهای فرهنگی در تمام رسانه های دنیا بخش مهمی از برنامه‌های خبری را تشکیل می‌دهد اما متاسفانه این مولفه در معاونت خبر صدا و سیمای مرکز ایلام کم‌رنگ است و در حاشیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه واحد خبر صدا و سیما نسبت به موضوعات و برنامه‌های فرهنگی که در استان اجرا می‌شود بی‌تفاوت است ،ادامه داد: در سالی که به نام فرهنگ نامگذاری شده است، اگر صدا و سیما به عنوان رسانه‌ی ملی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد ، در کجا باید به این موضوع پرداخت و از کدام رسانه می‌توان انتظار انجام وظیفه داشت.

رییس حوزه هنری استان ایلام ادامه داد: متاسفانه واحد خبر صدا و سیما در هر کجای استان که موضوع پیش پا افتاده‌ای مطرح باشد یا اتفاقی بیفتد که انعکاس یا عدم انعکاس آن هیچ تفاوتی ندارد ،حاضر می‌شود اما اگر برنامه‌ای برای تجلیل از یک هنرمند به عنوان سرمایه‌های فرهنگی  استان ترتیب داده شود، با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذرد.

قاسمی یکی از دلایل مهم رشد تصاعدی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و خودکشی  در استان  را بی‌توجهی به مسائل فرهنگی عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌های فرهنگی که در استان اجرا می‌شود و معرفی توانمندی‌های فرهنگی استان از وظایف صدا و سیما به صورت کلی و واحد خبر به صورت ذاتی است اما کم‌کاری این واحد در این عرصه کاملا مشهود است.

رییس حوزه هنری ایلام تاکید کرد: متاسفانه در سالی که دستگاه‌های فرهنگی باید با مدیریت جهادی موضوع فرهنگ را دنبال کنند این دغدغه در واحد خبر صدا و سیمای مرکز ایلام دیده نمی‌شود ، فلذا باید پاسخگوی کوتاهی و بی‌توجهی خود به مقوله بنیادین فرهنگ باشند.

قاسمی تاکید کرد: از شواهد و قرائن برمی‌آید که متولیان واحد خبر صدا و سیمای مرکز ایلام ، از نقش اطلاع‌رسانی در ارتقای فرهنگی غافل هستند ، که باید این موضوع مورد توجه مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان قرار گیرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 5روز