جوانه‌های امید در بلوط

دانه‌های بلوط که سال گذشته کاشته شدند، جوانه زده‌اند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، منطقه ایلام، با توجه به خشکیدگی درختان بلوط جنگل های زاگرس و اینکه کانون این بحران در استان ایلام می باشد و موجب تخریب و نابودی بسیاری از درختان بلوط شده است. لذا در سال گذشته انجمن دوست داران محیط زیست ایلام با همکاری انجمن کوهنوردی جمشید به منطور اشاعه فرهنگ بذر کاری بلوط و ترغیب سایر هموطنان اقدام به کاشت بذر بلوط در منطقه "سرطاف" ایلام کردند که خوشبختانه امسال جوانه‌های بلوط از دل خاک بیرون آمده‌اند.

 این جوانه‌ها برای از بین نرفتن و خشک نشدن نیاز به حفاظت، نگهداری و آبیاری دارد.

 به گزارش ایسنا، انجمن دوست داران محیط زیست ایلام با کمترین امکانات اقدام به آبیاری این بذرها کرده‌اند.

 

 

 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز