تعداد واحدهای مشکل دار شهرک صنعتی ایلام ۱۰۰ واحد است

استاندار ایلام گفت: تعداد واحدهای مشکل دار شهرک صنعتی ایلام 100 واحد است که باید مشکلات این واحدها سریعا حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح شنبه در بازدید از شهرکهای صنعتی ایلام اظهار داشت: حل مشکل واحدهای صنعتی اولویت اصلی دولت در استان است که این مشکل با حمایت از  تولید و بهبود فضای کسب و کار قابل حل است.

مروارید افزود: تعداد واحدهای مشکل دار شهرک صنعتی حدود 100 واحد است که باید تلاش شود مشکلات آنها برطرف شود.

در این نشست صنعتگران مسائل ومشکلات واحدهای خود را با استاندار در میان گذاشتند.

استاندار ایلام در  ادامه در جمع مردم هفت چشمه گفت: مطالعات الحاق روستای هفت چشمه به شهر ایلام در حال اجرا است.

مروارید ادامه داد: طرح مطالعات الحاق روستای هفت چشمه به ایلام در حال پیگیری است وبه زودی نتایج آن اعلام می شود.

وی اضافه کرد: با الحاق این روستا به شهر ایلام بسیاری از مشکلات این مردم مرتفع خواهد شد.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 9روز