۲ روستا در ایلام به شهر ارتقاء یافت

با ابلاغ وزیر کشور روستاهای «بلاوه‌تره» و «شباب» به شهر ارتقاء یافت.
به گزارش گروه در یافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی ایلام، به نقل از روابط عمومی استانداری، وزیر کشور طی ابلاغی به استاندار ایلام ارتقاء روستاهای «بلاوه تره» و «شباب» را بعنوان شهر بلاوه و شباب اعلام و تأسیس شهرداری در آن شهرها را بلامانع دانست.
بر اساس این گزارش در ابلاغیه‌ی «عبدالرضا رحمانی فضلی» خطاب به «مروارید» آمده است:«با توجه به بند(ت) تصویب‌نامه شماره 85741/ت 48827 ه مورخ 92.4.11هیئت محترم وزیران مبنی بر شناخت روستاهای فوق الذکر از توابع شهرستان چرداول بعنوان شهر، مستند به تبصره ذیل ماده (6) آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (1) قانون شهرداری و در صورت تحقق موارد مندرج در بند 1/2/1/ج دستورالعمل تأسیس شهرداری که به ضمیمه‌ی نامه شماره 523/34/14872 مورخ 20/6/78 به آن استانداری‌ها ابلاغ شده است و رعایت دیگر موارد مرتبط در دستورالعمل مذکور، تأسیس شهرداری در شهر بلاوه و شباب بلامانع اعلام می‌شود.
رحمانی فضلی هم‌چنین دستور اعلام آغاز بکار شهرداری در شهرهای مذکور را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دفتر امور شوراها و شهرداری‌ها از دیگر مسئولیت‌های محول شده به استانداران دانست.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز