مدیر‌کل منابع طبیعی ایلام رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور شد.

«خداکرم جلالی» رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم معارفه دکتر« رضا احمدی» گفت: کار دنیا به گونه‌ای است که هم می‌تواند مایه تقرب انسان به خداوند شود و هم زمینه عذاب جاودانه را برای بشر فراهم کند که البته همه چیز بستگی به عمل و نیت ما انسان‌ها و عنایت خداوند به بندگانش دارد.

جلالی از «کامران پور مقدم» به خاطراقداماتی که در حوزه جنگل‌های خارج از شمال انجام داد تشکر و قدردانی کرد و گفت: تغییر، هدف نیست اما می‌تواند منشاء تحولات در حوزه کاری شود.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: منابع دولتی بسیار محدود است، وجود تنگناها و نبود امکانات کافی سبب شد به اهدافی که داریم نتوانیم دست یابیم، از این رو باید کارها را به سمت مردم سوق دهیم.

جلالی خاطر نشان کرد: استفاده از نیروی عظیم و بی انتهای مردمی و بهره‌گرفتن از این سرمایه ارزشمند برای پیشبرد اهداف منابع طبیعی یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

وی به نمونه‌ای از کارهای ارزشمند مشارکتی و کاشت نهال بادام در استان کهکیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: این اقدام منابع طبیعی می تواند الگوی بسیار جالبی برای سایر استان ها باشد.

جلالی گفت: باید استعدادها و پتانسیل‌های موجود در هر استان را شناسایی و بر اساس موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی نسبت به ایجاد کاشت نهال اقدام کرد، حال ممکن است در یک استان این نهال زیتون باشد و یا در استانی دیگر فندق، گردو و یا گونه‌های دیگر.

در پایان رییس سازمان جنگل‌ها از زحمات «کامران پورمقدم»، حکم ریاست مرکز جنگل های خارج از شمال را به«رضا احمدی» داد.

دکتر “رضا احمدی” پیش از این مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام بود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 11روز