یک میلیون هکتار از عرصه های طبیعی زاگرس آفت زده است

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: وجود آفت و بیماری در یک میلیون هکتار از عرصه های طبیعی حوزه زاگرس شناسایی شده است.

به گزارش ایرنا ˈبهمن افراسیابیˈ عصر سه شنبه در نشست تخصصی حفاظت از جنگل های زاگرس در ایلام اظهار کرد: استفاده مداوم مردم از مراتع و عرصه های جنگلی، بیشتر از حد ظرفیت و توان عرصه های طبیعی کشور است.

وی افزود: اکنون 2.5 برابر ظرفیت مراتع کشور دام وجود دارد و زندگی 960 هزار خانوار با جمعیت پنج میلیون نفر وابسته به جنگل و مراتع طبیعی است که از اندازه استاندارد و ظرفیت عرصه های طبیعی بیشتر است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جایگزینی سوخت ها و انرژی های پاک همچون گاز مایع به جای سوخت های فسیلی و جنگلی در میان روستاییان حاشیه جنگل ها و عشایر کشور را از جمله اقدام های مهم در راستای حفاظت و حمایت از جنگل های کشور دانست.

افراسیابی تاکید کرد: در چهار میلیون هکتار از عرصه های طبیعی آفات و بیماری ها شناسایی شده که 800 تا یک میلیون هکتار از این عرصه ها را کانون های بحرانی منطقه زاگرس تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: 109 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور برای تولید سوخت های جنگلی استفاده می شود که با جایگزینی سیلندر گاز این برداشت چوب از جنگل کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: یک هزار و 110 جایگاه سیلندر گاز در کشور ساخته شده و از سال 74 تاکنون 72 میلیون لیتر سوخت در بین روستاییان حاشیه جنگل ها و عشایر کشور پخش شده است.

افراسیابی احداث 401 نانوایی عمومی و گازرسانی به یک هزار و 800 روستا، ایجاد 17 هزار کیلومتر کمربند حفاظتی، جلوگیری از تصرف یک میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه های طبیعی و خروج 74 هزار هکتار از عرصه های طبیعی از مالکیت مردم را از دیگر اقدام های مفید و ارزنده برای حفاظت از عرصه های طبیعی عنوان کرد.

وی یادآور شد: 56 میلیون هکتار از عرصه های درگیر با آفات و بیماری ها که 800 تا یک میلیون هکتار آن را کانون های بحران جنگل های زاگرس تشکیل می هد به شکل مستمر در حال پایش است.

این مقام منابع طبیعی کشور تاکید کرد: برانگیختن حساسیت مردم و تغییر نگاه آنان به سمت حفاظت از جنگل ها و مراتع افزون بر حفاظت از عرصه های طبیعی زمینه های بیشتری را برای سودآوری اقتصادی از این ثروت های خدادی به وجود خواهد آورد.

افراسیابی ارزش عرصه های طبیعی کشور را شامل 75 درصد ارزش زیست محیطی و 25 درصد ارزش اقتصادی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: سازمان منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع و به تبع آن وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تعریف و اجرای طرح هایی با اولویت حفاظت از عرصه های ملی کشور است.

وی داشتن تفکر و روحیه جامع نگری، مشارکت و هم افزایی همگانی و ایجاد طرح های سودآور و معنادار را برای حفظ و احیاء جنگل ها و مراتع کشور به ویژه منطقه زاگرس بسیار مهم خواند.

ایران 134 میلیون هکتار عرصه طبیعی دارد که 84 میلیون هکتار آن را جنگل، 36 میلیون هکتار بیابان و 14 میلیون هکتار دیگر را مراتع تشکیل می دهد. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز