حمایت قاطع استاندار ایلام از نظام جامع ملی مهارت و فن آوری

حمایت قاطع استاندار ایلام از نظام جامع ملی مهارت و فن آوری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام ، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به پیشنهاد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای موضوع نظام ملی مهارت مطرح و پس از ارائه گزارش جامعی از روند ایجاد نظام جامع ملی مهارت و فن آوری براساس مصوبه شماره 66196 مورخ 6/4/89 شورای عالی توسط مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ،موضوع یکپارچه سازی مدیریت آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای شغلی و افزایش مهارت و توانمند سازی جوانان در راستای اشتغال مولد وپایدار و اخذ مدارک تحصیلی تا مقطع دکتری حرفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ادامه مهندس اعلایی استاندار ایلام ضمن حمایت قاطع از نظام جامع ملی مهارت و فن آوری طی مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مدیران کل کار و اموراجتماعی و آموزش فنی وحرفه ای را مسئول پیگیری و اجرای مصوبه در استان کرد.

لازم به ذکر است مهندس اعلایی از حامیان اجرای نظام جامع ملی مهارت و فن آوری در کشور بوده و طی جلسات متعدد جوانان عزیز استان را به مهارت آموزی تشویق می نماید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز