کاهش ۳۵ درصدی سطح زیر کشت گندم در استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سطح زیرکشت محصول گندم آبی ودیم در مقایسه با سال قبل 35 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: در سالجاری 70 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به زیر کشت گندم آبی ودیم رفته، در حالیکه سال قبل این رقم 110 هزار هکتار بوده است.

وی با اشاره به اینکه از 70 هزار هکتار سطح زیرکشت غلات استان 45 هزار هکتار گندم دیم بوده است، تصریح کرد: کشاورزان در مناطق کم باران وکم بازده به علت تاخیر در بارندگی در کشت گندم به طور متوالی خودداری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه به کشت کلزا در مناطق گرمسیری استان اشاره کرد وگفت: امسال هزارو500 هکتار از اراضی آبی استان در مناطق گرمسیری به زیرکشت محصول کلزا رفته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز