مصوبه ایجاد راه آهن در ایلام همچنان روی میز مسئولان

ايجاد راه آهن در استان ايلام كه از مصوبات دور دوم سفرهاي استاني به ايلام بوده همچنان با وجود گذشت چند سال روي ميز مسئولان باقي مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ايلام، استان ايلام از جمله معدود استانهاي كشور است كه با مشكل حمل و نقل مواجه است و اين مشكل باعث عدم توسعه استان ايلام شده است.

اين استان با وجود مجهز نبودن راه هاي ارتباطي و فرودگاه نياز اساسي به راهكارهاي جديد حمل و نقل براي بيرون رفتن از بن بست جغرافيايي دارد.

يكي از مهمترين مصوبات سفر هيئت دولت در استان ايلام ايجاد راه آهن در استان بوده است كه اين مصوبه با تعلل و كاغذ بازي مسئولان هنوز به جايي نرسيده است.

مسئولان هنوز درباره چگونگي ايجاد راه آهن به استان ايلام و نقطه متصل به استان هم هنوز تصميم گيري نكرده اند عده اي معتقد هستند كه راه آهن بايد از استان كرمانشاه به ايلام كشيده شود و عده اي خواهان اتصال راه آهن از خوزستان به ايلام هستند.

حال با وجود اختلاف سليقه تكليف مردم استان ايلام چيست كه سالهاي سال است منتظر راه آهن هستند.

نماينده مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان، ملكشاهي و شيروانچرداول در مجلس گفت: مجمع نمايندگان استان هيچگونه مخالفتي براي احداث جاده ريلي راه آهن از طريق جنوب به استان ايلام ندارند و فقط با اتصال آنتني به ايلام مخالف هستند.

 شاپور پولادي افزود: پيشنهاد مجمع نمايندگان استان اين بوده كه از مسير جنوب راه آهن ايلام شروع شود اما ديدگاه افق بلند پايه اين مجمع وصل از طريق راه آهن غرب كشور است.

وي بيان كرد: اتصال راه آهن ايلام به شبكه خوزستان يا كرمانشاه مناسب است اما تامين كننده صد در صدي نيازها و ظرفيتهاي اين استان نيست.

وي اظهار داشت: بايد اين محورها توسط مشاورين بررسي شود و آيتم هاي متعدد در كنار هم قرار گيرد و هر كدام از اين طرحها مناسب تر و راحت تر و داراي هزينه و زمان كمتر بود و براي استان اثرات مثبتي داشت مد نظر قرار گيرد.

وي ادامه داد: مهمترين زير ساخت توسعه موجود حمل و نقل از جمله هوايي و ريلي باشد كه در اين راستا راه آهن ايلام از مهمترين پروژه هاي تاثيرگذار براي خروج از بن بست جغرافيايي است و زمينه سرمايه گذاري را در منطقه فراهم مي كند.

وي بيان كرد: يكي از نقاط اجباري راه آهن، پايانه مرزي مهران است كه بواسطه تردد زوار عتبات عاليات و صادرات و واردات كالا به كشور همسايه عراق و كشورهاي آسيايي انجام مي شود .

وي تصريح كرد : حمل و نقل پايه و پله اول ترقي در هر منطقه است و مهمترين تاثير گذاري در اين بخش حمل و نقل ريلي است و راحت ترين و امن ترين سفرها از طريق حمل و نقل ريلي انجام خواهد شد كه بايد اين مهم در استان ايلام اجرايي شود.

وي خاطر نشان كرد: احداث راه آهن ايلام بايد بصورت ويژه پيگيري شود تا در حداقل زمان ممكن راه آهن ايلام به شبكه سراسري بصورت رينگ كامل اجرا شود.

نماينده مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان، ملكشاهي و شيروانچرداول در مجلس گفت: يكي از مسائلي كه بصورت ويژه در دستور كار مجمع نمايندگان استان در مجلس است بحث اخذ مجوز قانوني راه آهن ايلام است تا كنون گزينه هاي مطرح شده اما مهمترين آنها مسير كرمانشاه به ايلام است كه بوسيله رينگ وصل به انديمشك مي شود .

پولادي افزود: اين محور توسط آقاي دكتر عزيزي دستور آن داده شده و در حال حاضر اين مجمع به دنبال اخذ ماده 32 براي راه آهن ايلام است كه تا كنون قولهاي مساعدي از طريق مسئولان ذيربط گرفته شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز