حجم آب سد ایلام ۱۰۰ درصد افزایش یافت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: حجم آب سدمخزنی ایلام نسبت به زمان مشابه پارسال بیش از 100درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی لطفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم آب سدمخزنی ایلام در سال جاری به 41 میلیون متر مکعب رسیده که این میزان در مقایسه بازمان مشابه پارسال 100درصدافزایش نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: که حجم آب سددرزمان مشابه پارسال 20.66 میلیون متر مکعب بوده که با این افزایش از نظر کمی وکیفی در راستای تامین آب شرب شهر ایلام هیچگونه مشکلی مشاهده نمیگردد.

وی  از شهروندان عزیز ایلامی رعایت الگوی مصرف را خواستار شد.

لطفی عوان کرد: میزان بارندگی تاکنون نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش نشان می دهد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز