دختر جوان ایلامی مخترع اتومبیل بیضی شکل

دختر جوان ايلامي سازنده اتومبيل بيضي شكل با سوخت كم و قابليت ضربه گيري هنگام تصادف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛دختر ايلامي موفق به طراحي نمونه اي از اتومبيل نويني باكاهش 50 درصدي مصرف سوخت شد.
اختراع "زينب محمدي "جوان 20 ساله ايلامي علاوه بر كاهش مصرف سوخت،در اتومبيل قابليت ضربه گيري ناشي از تصادفات را دارد.
اين جوان مبتكر ايلامي موفق شد؛نمونه اي از اتومبيل نويني را طراحي كرده و بسازد كه بدنه آن با خودروهاي امروزي متفاوت است.
وي مي گويد:اين طرح با پيش بيني فاصله ي محل قرارگيري سرنشين و بدنه اتومبيل ميزان تلفات كاهش مي دهد.
اين مخترع جوان با اشاره به اينكه مدت 2 سال بررسي طرح مذكور كار كرده است،گفت:نمونه اتومبيل طراحي شده خود با بهره گيري از اشكال هندسي و به شكل بيضي ساخته است.
وي يادآور شد:نمونه اتومبيل نوين بيضي شكل هنگام مواجه به تصادفات،به دليل شكل خاص هندسي خود باعث ضربه گيري بيشتري دارد.
زينب محمدي از ثبت اين طرح در زبده اختراعات ملي كشور خبرداد و گفت:طرح اين اتومبيل با عنوان اتومبيل نوين با كاهش 50 درصدي نيروي ناشي از تصادف و سوخت به شماره 50107 به ثبت رسيده است.
اين جوان ايلامي اين طرح را با استفاده از ابزار ابتدايي ساخته و اميدوار است با حمايت از طرحش بتواند آن را بهبود و ارتقاء بدهد
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -16روز