تحرک غیرقانونی عراق در مرز ایلام

رییس ایل خزل در شمال غرب ارتفاعات میمک در اطراف شهرستان مهران از استان ایلام با اشاره میله گذاری مرزی در این منطقه گفت: «عراق به طور ماهرانه میله ها را به سمت چاههای نفت این منطقه کشانده است.»
محمد چمن آرا، با تاکید بر جابجایی مرزی عراق به سمت تنگه بینا ـ محل شهادت شهید کشوری ـ و شمال شرق میمک که چاه های نفت قرار دارد اظهار داشت: مدتی است که به دلیل اختلافات طولانی مرزی در این منطقه نیروهای فرامنطقه ای و سازمان ملل در حال میله گذاری مرزی هستند ولی عراق به طور ماهرانه ای در حال تخلف از این مواضع است.
فرمانده بسیجیان منطقه خواستار رسیدگی به این موضوع شد و گفت: اگر این میله گذاری ها به پایان برسد و ایران از حقوق خود دفاع نکند، در آینده خسارات جبران ناپذیری شامل این منطقه می شود.
رییس چهل هزار نفر از عشایر این منطقه همچنین از اشغال 14 کیلومتر از مراتع غرب میمک توسط عراق که مربوط به آبا و اجداد این ایل بوده است خبر داد و خاطرنشان کرد: به تازگی 350 هزار دام در این منطقه توسط عراق پرورش داده می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 11روز