تکذیب جابجایی میله های مرزی در استان ایلام

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در استان ايلام با صدور اطلاعيه اي خبر تحرک در مرزهاي استان ايلام با کشور عراق را تکذيب کرد. 
به گزارش موج، در اطلاعيه اين شورا با اشاره بـه رعايت جـوانب احتياطي در طـول 420 کيلومتر مرز مشترک با عراق تاکيد شد که مرز تحت کنترل کامل است.
در اين اطلاعيه آمده است: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ميله گذاري مرزي را بر اساس معاهده 1975 الجزاير از شمال غرب کشور آغاز کـرده و هم اکنون در مرز استان ايلام کار ميله گذاري ادامه دارد.
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در استان ايلام در اطلاعيه خـود تصريح کرده است: حوزه معاونت امنيتي استانداري ايـلام در تمام مراحل ميله گذاري، نظارت کـافي و کامل اعمال مي کند و هيئت هاي مشترک فني 2 کشور بـر اين موضوع نظارت دارند و جـاي هيچگونه نگـراني و ابهامي نيست.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است: ورود افراد غيرمسئول و غيرمتخصص به امور امنيتي و جغرافياي مـرزي و اظهارنظر آنها مي تواند پيامدهاي منفي براي امنيت ملي کشورمان به همراه داشته باشد.
گفتني است محمد چمن آرا رئيس ايـل خـزل استان ايـلام در گفتگو با يکي از سايت هاي خبري گفته بود که عراق در حـال جـابجايي ميله هـاي مرزي است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز