برداشت برنج از مزارع شالیکاری استان ایلام آغاز شد

مدیر زارعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: برداشت برنج از سطح دو هزار و 100 هکتار از مزارع شالیکاری در استان ایلام آغاز شده است.
محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برداشت برنج عنبر بو و شمشیری از مزارع شالیکاری استان در سطح 2100 هکتار آغاز شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود بیش از 11 هزار و 500 تن شلتوک از مزارع مذکور برداشت شود که از این مقدار بطور متوسط هفت هزار و 250 تن برنج سفید استحصال و به بازار مصرف عرضه می شود.
اقدسی گفت: این مقدار برداشت برنج نسبت به سال قبل 30 درصد و سطح زیر کشت برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 27 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی اضافه کرد:  با توجه به شرایط مناسب در طول فصل رشد ونمو در مزارع استان در سال جاری میزان عملکرد برنج حداقل نسبت به سال قبل به میزان 10 درصد افزایش داشته است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین افزود: در سال جاری بیش از 200 هکتار از اراضی شالیکاری استان بصورت کاملاً مکانیزه کشت شده که حدود 22 هکتار آن به کشت ارقام پرمحصول و مابقی به کشت ارقام محلی عنبر بو و شمشیری اختصاص یافته است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -10روز