نشست صمیمی استاندار ایلام با نمایندگان موسسات کارآموزی آزاد شهرستان ایلام

نشست صمیمی استاندار ایلام با نمایندگان موسسات کارآموزی آزاد شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام  ودر پی درخواست مدیران واحدهای خدماتی سطح استان نشست صمیمی استاندار ایلام ،جمعی از اصناف و واحدهای خدماتی شهرستان ایلام برگزار گردید.

در این جلسه جمعی از مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد به همراه مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای حضور داشتند.

مهندس صفربیگی مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد بلوط بعنوان نماینده مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد استان گزارشی را ارایه کرد و اعلام داشت، باید آموزش رشته های موازی در بخش های دولتی تعطیل گردد تا بتوانیم به کار با دلگرمی ادامه دهیم.

ایشان توجه به بخش خصوصی و اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری زمین با کاربری آموزشی به آموزشگاهها را بیان داشت .

در ادامه استاندار ایلام قول مساعد جهت پیگیری درخواست های آموزشگاهها را اعلام کرد واز مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان  خواست تا برنامه بازدید از مجتمع های آموزشی سطح استان را فراهم آورد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز