معاون امور زندان‌های ایلام:توجه به شرایط اقتصادی برای پیشگیری از وقوع جرم در استان ضروری است

معاون امور زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی ایلام گفت: توجه جدی به شرایط اقتصادی،‌ اجتماعي و فرهنگي در  پیشگیری از وقوع جرم در استان بسیار ضروری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، «علی حسنوند» در  جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت درجامعه باید به صورت علمی و تخصصی صورت گرفته و با با برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی همه دستگاهها پیگیری شود.

وی افزود: اگر نظارت و کنترل بر اقدامات انجام شده از مسیر تخصصی صورت گیرد، ایجاد نظم اجتماعی، کاهش جرائم، پیشرفت و توسعه جامعه را در پی خواهد داشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز