موفقیت عکاس دره شهری در جشنواره جهانی عکس در شهرستان نیشابور

عکاس شهرستان دره شهری از توابع استان ایلام در جشنواره جهانی عکس در شهرستان نیشابور درخشید.
به گزارش خبرنگار مهر، اثر عکاس دره شهری در جشنواره جهانی عکس خیام جزو  10اثر برتر شناخته شد.
این جشنواره که در شهرستان نیشابور برگزار شد عکاسانی از  86کشور جهان حضور داشتند.
اثر زمستان منوچهر تتری عکاس دره شهری با موضوع نگاه خلاق به طبیعت از بین 130 هزار عکس به جشنواره به عنوان 10اثر انتخابی این جشنواره برگزیده شد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز