صادراتی‌ترین استان های ایران کدامند؟

 تهران، بوشهر و خوزستان صادراتی‌ترین استان‌های کشور در سال 1391 بودند.

به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در سال قبل رده‌های اول تا سوم صادراتی‌ترین استان‌های کشور به ترتیب به تهران با 7.547 میلیون دلار، بوشهر با 6.969 میلیون دلار و خوزستان با 3.558 میلیون دلار اختصاص یافت.

در مجموع 10 استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان، خراسان، کرمان، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی و آذربایجان غربی از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 78.45 و 87.8 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند.

ارزش صادرات استان‌های اصفهان، خراسان، کرمان، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی و آذربایجان غربی هم در سال 1391 به ترتیب به 3.016، 2.491، 1.135، 1.130، 1.050، 935 و 665 میلیون دلار رسید.

سهم تنها سه استان تهران، بوشهر و خوزستان از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال قبل به بیش از 55 درصد رسید.

در بین استان‌های کشور بیشترین رشد صادرات در سال قبل مربوط به فارس با 136.14، ایلام با 75.25 و مرکزی با 62.26 درصد بود. بیشترین کاهش صادرات نیز متعلق به استان‌های هرمزگان با 46.74، خوزستان با 32.48 و بوشهر با 30.96 درصد بود.

براساس آمار گمرک ایران، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (5.7 میلیون دلار)، لرستان (47.7 میلیون دلار)، گیلان (67 میلیون دلار)، سیستان و بلوچستان (68.4 میلیون دلار)، ایلام (111 میلیون دلار)، اردبیل (114 میلیون دلار)، کردستان (116.4 میلیون دلار)، چهارمحال و بختیاری (145.2 میلیون دلار)، گلستان (152.6 میلیون دلار) و سمنان (167.3 میلیون دلار) 10 استان کشور با کمترین میزان صادرات در سال 1391 بودند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز