تحصن کارگران بازارچه مرزی مهران

کارگران شاغل در بازارچه مرزی مهران امروز دست از کار کشیدند.
به گزارش خبرنگار آوای مهران: بیش از 700 نفر از کارگران شاغل در بازارچه مرزی مهران امروز در اعتراض به پایین بودن حق دستمزد و افزایش کرایه مینی بوس ها و سواری ها در مسیر مهران به بازارچه و بلعکس دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به خواسته هایشان از سوی مسئولان شدند.
بر پایه این گزارش: آنها به خبرنگار ما گفتند: که نرخ تخلیه هر محموله بار در بازارچه مرزی از 80000 هزار تومان در چند روز گذشته به نزدیک به 56000 هزار تومان کاهش یافته و کرایه انتقال هر نفر کارگر از پل زائر مهران تا گمرک با مینی بوس از 500 تومان به 1000 تومان و سواری از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش یافته است و این وضعیت افزایش نرخ کرایه حمل و نقل برای آنها به صرفه نیست و باعث نگرانی شده است.
کارگران همچنین خواستار اعلام قانون کارگری براساس کارکرد سایر گمرکات و بازارچه مرزی در خصوص کرایه حمل و نقل و تعیین نرخ تخلیه بار شدند.
مهدیان مسئول کارگری امور تخلیه بارگیری گمرک استان در مهران امروز طی گفتگو با خبرنگار آوای مهران اظهار داشت: منتظر دریافت دستورالعمل و قانون پرداخت دستمزد کارگری از سایر گمرکات و بازارچه های مرزی کشور هستیم و به محض وصول دستورالعمل نسبت به ساماندهی و احقاق حق کارگران شاغل در بازارچه مرزی مهران رسیدگی و اقدام خواهد شد.
اکنون بیش از 800 نفر کارگر ساده در امور تخلیه کالا در بازارچه مرزی مهران و گمرک مشغول به کار هستند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 11روز