ایوان تا آخر سال به شبکه های دیجیتال وصل می شود

تلویزیون یک سرگرمی مهم برای مردم هر جامعه محسوب می شود وهر شبکه با ساخت برنامه های مختلف سعی در جذب مخاطب بیشتر دارد
با راه اندازی شبکه های دیجیتال هم که این رقابت بین شبکه های سیما بیشتر و بیشتر هم شده است اما هنوز شهر های زیادی از کشور هستند که از داشتن شبکه های دیجیتال محرومند که یکی از آن ها ایلام است درهمین زمینه سحر از ایلام نوشته:
باسلام!هرروزاخبارتازه ای ازراه اندازی سیستم دیجیتال تونقاط مختلف کشورپخش می شود امامااهالی شهرستان ایوان ازاستان ایلام که نزدیکترین شهربه مرکزاستان هم هست (بافقط 30کیلومترفاصله)ازاین سیستم کماکان بی بهره ایم.درحالیکه سیستم دیجیتال چندشهرستان دیگراستان افتتاح شده است.شبکه های تکراری وبرفکی کلافه مان کرده است .خواهشمنداست که مسئولین محترم نسبت به اعلام زمان افتتاح سیستم این شهرستان اقدام نمایند که مطمئنا سهم زیادی درکاهش اقبال جوانهابه برنامه های ماهواره ای خواهد داشت 
واما گودرزی مدیر کا فرستنده های سیما در پاسخ به سوال مطرح شده گفت:ایستگاه این منطقه از کشور در حال حاضر آماده نصب شده است و تا قبل از اتمام سال مردم خوب ایوان می توانند شاهد پخش برنامه های شبکه دیجیتال باشند و این ایستگاه از طرف شیروان پوشش داده می شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز