میانگین بارندگی در ایلام ۱۲۲ درصد افزایش یافت

میانگین بارندگی در مناطق مختلف استان از‏‎ ‎ابتدای مهرماه ‏‏تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 122 درصد افزایش‏‎ ‎یافته است‏‎.
به گزاش خبرنگار باشگاه خبرنگاران  ایلام؛ غلامرضا‎ ‎حسنی غربا امروز با باین این مطلب افوزد: میانگین‎ ‎بارش باران در ‏مناطق ‏مختلف استان ایلام در مقایسه با میانگین بلند مدت‏‎ ‎بیست ساله نیز پنج درصد افزایش یافته است‏‎‏. ‏
وی ادامه داد: از ابتدای‎ ‎ماه مهر تاکنون در شهر ایلام 109 میلی متر باران بر زمین جاری شده که در‏‎ ‎مقایسه با ‏‏45 ‏میلی متر مدت مشابه سال گذشته 143 درصد افزایش یافته است‏‎‏. ‏
مدیرکل‎ ‎هواشناسی ایلام ادامه داد: بیشترین میزان افزایش بارندگی در این مدت مربوط‏‎ ‎به شهر مهران بوده که از ‏‏حدود 9 میلی متر سال گذشته به 53 میلی متر در‏‎ ‎امسال رسیده و افزایش 497 درصدی را نشان می دهد‏‎‏. ‏
حسنی غربا تاکید‎ ‎کرد: بیشترین میزان بارندگی در این دوره آماری در شهرستان های آبدانان با‏‎ ‎‏158‏‎ ‎میلی متر و ‏‏ایوان با 148 میلی متر ثبت شده است‏‎‏. ‏
وی افزود: کمترین میزان بارندگی نیز در شهرستان های مهران با 53، دهلران با 69 و دره شهر با 70 میلی متر ‏‏گزارش شده است‎‏. ‏
مدیرکل‎ ‎هواشناسی ایلام گفت: در 24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی استان در‏‎ ‎ایستگاه ˈصید نظریˈ ‏‏شیروان چرداول به مقدار 15 میلی ثبت شده است‏‎‏. ‏
حسنی‎ ‎غربا ادامه داد: آبدانان نیز در بین مراکز شهرستانی استان با‏‎ ‎‏13میلی متر،‎ ‎ایوان حدود 9 و شهر ایلام با ‏هشت ‏میلی متر بیشترین میزان بارندگی را به‏‎ ‎خود اختصاص داده اند‎‏. ‏
مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: بر پایه پیش بینی های فصلی، باراندگی تا پایان دی در استان ایلام ادامه خواهد ‏‏یافت.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز