اقدامات انجام شده در حوزه نفت و گاز فواید محسوسى براى استان نداشته است

نماينده ايلام درمجلس گفت: فعاليت هايى كه تاكنون در حوزه نفت و گاز در ايلام انجام گرفته است فايده محسوسى براى توسعه استان نداشته است و تلاش ما اين است كه بتوانيم از اين پتانسيل و ظرفيت ها بيشترين بهره بردارى را براى توسعه استان داشته باشيم. به گزارش ايسنا، احمد شوهانى درنشست هم انديشى مديران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به ادغام دو وزارت خانه صنعت و معدن و بازرگانى و افزايش دايره وظايف اين دو سازمان اظهار كرد: كوچك بودن دولت، درهر كشور يك مزيت اساسى محسوب مى شود و در جايى كه دولت ها فقط به وظايف نظارتى و سياستگذارى پرداخته اند موفقيت هاى بيشترى حاصل شده است. وى با اشاره به فاصله زياد استان ايلام با ديگر استانهاى كشور از نظر توسعه يافتگى و داشتن زير ساخت ها تصريح كرد: وجود اين فاصله در حالى است كه استان ايلام از منابع و امكانات بالقوه بسيار فراوانى برخوردار است و لازم است دولت با ايجاد زير ساخت هاى مناسب، اختصاص منابع و اعطاى تسهيلات قابل توجه، زمينه بالندگى و رشد هرچه بيشتر منطقه در حوزه هاى مختلف اقتصادى، سياسى و اجتماعى را فراهم كند تا از اين طريق بتوان اين فاصله را كمتر كرد. شوهانى با بيان اينكه تنها با حرف زدن نمى توان اهداف شعار توليد ملى،حمايت از كار و سرمايه ايرانى را محقق كرد خاطر نشان كرد: لازمه دست يابى به اين امر مهم كار و تلاش فراوان است و ما به عنوان نماينده مردم ايلام درمجلس شوراى اسلامى سنگينى اين وظيفه را احساس مى كنيم و تمام تلاش خود را براى هموار نمودن زمينه خدمات دهى مناسب دولت به مردم استان به كار خواهيم گرفت. نماينده ايلام ، مهران ، ايوان ، ملكشاهى و شيروان و چرداول در مجلس به تبيين مقوله مهم توليد و صنعت پرداخت و عنوان كرد: اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها كار ارزشمندى است كه در صورت نظارت دقيق و اجراى تمام مفاد آن ثمرات و اثرات ارزشمندى در حوزه اقتصاد به همراه دارد، اما در جايى كه بايد حمايت هايى از حوزه توليد صورت مى گرفت به خوبى اين نقش اجرايى نشده و هم اكنون بخشى از صنعت و توليد ما با موانع و چالش هاى قابل توجهى رو بررو است كه نيازمند چاره انديشى مى باشد. وى به قابليت ها و پتانسيل هاى استان اشاره و تصريح كرد: من برخلاف برخى نظريه ها كه مطرح مى شود اعتقاد دارم استان ايلام بيشترين ظرفيت براى صنعتى شدن را داراست و داراى پتانسيل بالايى در حوزه نفت و گاز است اما با تاسف بايد گفت تمام اقداماتى كه تا كنون در اين بخش انجام گرفته است فايده خاص و محسوسى براى مردم استان نداشته است، بنابر اين تمام تلاش ما اين است كه بتوانيم از اين پتانسيل و ظرفيت ها بيشترين بهره بربردارى را براى توسعه استان داشته باشيم. شوهانى به ديگر قابليت ها و پتانسيل هاى موجود استان اشاره و خاطر نشان كرد: مرز بين المللى مهران از جمله فرصت هاى بسيار خوب استان محسوب مى شود، اما تا كنون در اين بخش هم نتوانسته ايم از تمام ظرفيت ها آن بهره مند شويم و شايد دلايل اصلى اين بخش وجود برخى قوانين دست و پاگير، فراهم نبودن زير ساخت هاى مناسب و وجود برخى ناهماهنگى ها بوده كه مى توان با تفاهم و همدلى اين موضوعات را مرتفع كرد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 5روز