شرکت پخش کالا در ایلام ۳۰۰ میلیون ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از محکومیت شرکت پخش کننده کالا در استان و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 300 میلیون ریال در حق صندوق دولت خبر داد.
ˈفرشید زرگوشˈ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: این شرکت پخش کالا به دنبال گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام مبنی بر خودداری از توزیع کالاهای اساسی نظیر روغن نباتی در استان پس از تشکیل سه فقره پرونده محکوم به پرداخت جزای نقدی شد.
وی اظهار کرد: خودداری از عرضه و تاخیر در توزیع به موقع کالا از جمله اتهام های محرز این شرکت بود که پس از بررسی محاکم قضایی تغزیرات حکومتی ایلام محکوم به پرداخت این جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: این شرکت همچنین به عرضه به موقع کالا در شبکه ملزم شد و آرا صادره نیز پس انشا فوری به اجرا درآمد.
زرگوش تاکید کرد: شرکت های پخش کالا به عنوان حلقه ارتباط میان تولید و مصرف کننده باید به انجام وظایف قانونی خود در زمان مقرر اقدام کنند تا سستی و تعلل آنها باعث ایجاد جو روانی و آشفتگی در بازار نشود.
وی از همه واحدهای صنفی خواست با رعایت قانون و مقررات مربوطه در حفظ آرامش و ثبات بازار همکاری و کمک کنند. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز