اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام

اداره کل تربیت بدنی استان ایلام

مدیریت امور عشایر استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

سازمان انتقال خون استان ایلام

شرکت مخابرات استان ایلام

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ایلام

شرکت گاز استان ایلام

سازمان ثبت احوال استان ایلام

سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام

جمعیت هلال احمر استان ایلام

سازمان بهزیستی استان ایلام

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام           

سازمان تامین اجتماعی استان ایلام

شهرداری استان ایلام

اداره کل کار و امور اجتماعی استان ایلام

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام

اداره کل هواشناسی استان ایلام

دادگستری استان ایلام

دانشگاه ایلام

دانشگاه پیام نور ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شرکت توزیع برق استان ایلام

فرمانداری شهرستان ایلام

سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

اداره کل محیط زیست استان ایلام

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

سازمان آب منطقه ای ایلام

اداره کل دامپزشکی استان ایلام

اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ایلام

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان ایلام

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام

اداره دخانیات استان ایلام

جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام

شهرداری چوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران

پارک علم و فناوری استان ایلام

سازمان مدیریت پسماند استان ایلام