معرفی اماکن، دیدنی ها و جاذبه های استان ایلام

قبرستان هلوچ

یکی از آثار باستانی ایوان قبرستان هلوچ واقع در زرنه است که هم اکنون جزء محدودة روستای زرنه به حساب می آید و بیشتر آن به منازل مسکونی تبدیل شده است .این قبرستان مربوط به یهودیانی بوده است که در زرنه ساکن بودند . هلوچ یا الوچ یکی از فرماندهان و سران بزرگ این مردم بوده است که بعدها این قبرستان را به نام او نامگذاری کردند.

فراداده(برچسبها):

منبع: پایگاه گردشگری مجازی ایلام

عمر سایت: 14سال و 18ماه و 3روز