حلقه گم شده ورزش درشهرستان شیروان و چرداول

آیت قیصربیگی

  در قرون اخیر پیشرفت علم ورزش ، مزایا و سود مندیهای این رشته به حدی رسیده است که از آن به عنوان یک پدیده بزرگ در جهان یاد می کنند بطوریکه نقش ورزش در سیاست اقتصاد، بهداشت، عوامل اجتماعی و.... نمی توان انکار کرد ولی در نقطه ای دراین جهان پهناور ودرگوشه ای از کشور عزیز مان ایران شهرستانی وجود دارد که هنوز دغدغه اتصال فرهنگی مردمش  با   ورزش را در سر می پروراند در صورتی که اکثر مردم مناطق کشورمان از این پدیده جهانی به نحوی در راستای کسب سلامت ،نشاط و ایجاد یک جامعه فعال و پر تحرک استفاده می کنند. لذا شایسته است در راستای بر طرف کردن مشکلات و موا نعی که بر سرراه ورزش و استفاده از آن هست در این شهرستان اقداماتی صورت گیرد.
شهرستان شیروان و چرداول با وسعتی بالغ بر۲۲۹۸  کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر در شمال شرقی استان  ایلام قرار دارد و بعد از خود شهرستان ایلام بزرگترین شهرستان استان بحساب می آید این در حالی است که این شهرستان از لحاظ فضا و امکانات ورزشی کاملا درتنگنا بسرمی برد، این شهرستان یکصد و چهل هزار نفری تنها دارای یک سالن ورزشی چند منظوره کوچک می باشد که اکثرا مواقع  بلااستفاده می باشد.
از عوامل مهم موانع رشد ورزش در شهرستان شیروان و چرداول
 فرهنگ منطقه: با توجه به اینکه مسئولین ذی ربط درامر ورزش استان در ارتباط با فرهنگ سازی مناسب در این شهرستان کار بهینه ای انجام نداده اند و با توجه  به عدم توجه خاص به ورزشکاران این منطقه باعث ایجاد یک فرهنگ نا مطلوب در حیطه ورزش و فعالیتهای مربوط به  قهرمان پروری شده، به نحوی که مردم از مزایا و سود مندیهای ورزش اطلاع  و آگاهی چندانی ندارند و آنرا در جهت اغفال و به بطالت سپری کردن وقت جوانان و نوجوانان خود می دانند .
 تجهیزات وفضای ورزشی: تجهیزات و اماکن ورزشی از جمله عوامل متعددی هستند که در اجرای فعالیت های ورزشی سهیم هستند . تجهیزات ورزشی شامل توپ، دروازه، میله، تور، راکت، کفش، پوشاک و فضای ورزشی، که برای ایجاد فعالیت ورزشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، و فضای ورزشی شامل فضا های روباز و سر پوشیده می باشد . در این شهرستان تنها یک سالن سر پوشیده  و بصورت چند منظوره جهت استفاده مردم شهرستان وجود دارد که در واقع نمی تواند جوابگوی نیازها و فعالیتهای ورزشی باشد، از لحاظ تجهزات ورزشی مردم بر این باور هستند که این گونه وسایل غیر ضروری بوده وحاضر به هزینه در راستای سلامتی فرزندان خود در این راستا نیستند.
 منابع مالی و اعتباری: متأسفانه سرانه ورزشی و اعتباری شهرستان به حدی ضعیف است که مسئولین تربیت بدنی شهرستان حتی جهت برگزاری نمودن یک مسابقه ورزشی مثل فوتبال نمی توانند هزینه عوامل اجرایی (داوران،کمیته فنی و ...) و تجهیزات مربوط به آن مسابقه را تهیه نمایند . چه برسد به اینکه بخواهیم جهت امورات ورزشی که امور مالی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آن دارد، گامی برداشت.
 پراکندگی جمعیت شهرستان: با توجه به اینکه شهرستان شیروان وچرداول دارای وسعت جغرافیایی زیادی می باشد لذا پراکندگی جمعیت در این شهرستان زیاد بوده و علاقه مندان به ورزش
می بایست مسافتی بالغ بر ۴۰تا ۵۰ کیلومتر را طی کنند تاخود را به مرکز شهرستان رسانده و بتوانند از تنها فضای ورزشی شهرستان استفاده نمایند این در صورتی است که اگر درب سالن ورزشی بسته نباشد و در حالیکه افرادی هستند که به خاطر نداشتن پول کرایه جهت رساندن خود به مرکز شهرستان و استفاده از سالن ورزشی با مشکل مواجه اند. با توجه به موانع و مشکلاتی ورزشی در این شهرستان پیشنهاد هایی جهت رفع این مشکلات ارائه می شود:
الف: ایجاد فرهنگ سازی مناسب و بوجود آوردن  یک بستر مناسب در راستای تفهیم و القاء باورها و ارزشهای درست ورزشی. یکی از معضلات فرهنگی جوانان  و نوجوانان دختر و پسر این شهرستان  خود کشی ها  و خود سوزیهایی می باشد که ناشی از شدت استرسها و نا رضایتیهای روحی و روانی که  در اثرعدم یک شغل مناسب، سختی شرایط زندگی با توجه به کمبود امکانات رفاهی و ...می باشدکه می توان با یک برنامه ریزی صحیح و هدفمند در استفاده مفید از اوقات فراغت و همچنین ایجاد یک روحیه بانشاط در این مردم زحمت کش  و قانع با ورزش و فعالیت بدنی بتوانیم ناهنجاریهای اجتمایی را کنترل کرده ودر راستای کسب سلامتی و پر تحرکی نیروی جوان این منطقه در امورات اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی گامی بر داشت.
 با تهیه بروشورها، پوسترها و ایجاد جلسات وگرد همایهایی با مضامین سودمندیها و مزایای ورزش و نقش ورزش بر سطح کیفی زندگی مردم می توان یک تغییر نگرشی را در منطقه ایجاد نمود تا با علاقه به ورزش پرداخته و از آن به عنوان راهی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، اقتصادی، شخصیتی و پویایی استفاده کنند.
ب: اختصاص منابع اعتباری و مالی در حد و اندازه جمعیت این شهرستان که با حد اقل منابع مالی گامهایی را می توان در راستای ایجاد انگیزه و علاقه مردم در جهت روی آوردن به ورزش برداشت و بدون منابع مالی و اعتباری  هیچ اقدامی را در راستای امورات ورزشی و استفاده از فرایند هایی ورزشی نمی توان انجام داد .
ج : ایجاد مکانها و فضاهای ورزشی، با توجه به پراکندگی جمعیت شهرستان در مناطق مختلف شایسته است دربخشهای از شهرستان که جمعیت متمرکزی دارند اقدام به ایجاد فضاها و سالن های ورزشی کرد تا بتوانیم حد اقل با ایجاد تسهیلات در امر ورزش از آن  به عنوان یک مهار کننده قوی در کنترل انواع نا هنجاریها و رشد فرایندهای ارزشمند استفاده کنیم .
امید است با انجام اقدامات و تلاش افراد دلسوز در کشور عزیزمان این شهرستان هم مثل سایر مناطق کشورمان در جهت بر نامه ریزی مناسب در راستای استفاده مطلوب جوانان و نوجوانان از اوقات فراغت فرزندان خود و همچنین در جهت حرفه ای کردن ورزش با توجه به استعدادهای ناب این شهرستان گامهای مثبت و ارزنده ای برداشته شود چه بسا فرزندان این منطقه روزی در ورزش این مملکت نمایندگانی باشند که پرچم پرافتخار کشورمان را در فراسوی مرزها به احتزاز در آورند.

 منابع
۱- مجله زیور ورزش، چاپ وزارت آموزش و پرورش.
۲- جغرافیای شهری و روستایی استان ایلام .چ ۱۳۸۲.

aya.g@noavar.com

عمر سایت: 17سال و 14ماه و -15روز