سایت گردشگری دهلران - «جاذبه های گردشگری»

علی قاسم پور

مقدمه:
نظر به اهمیت گردشگری در ایران و شناسایی مناطق بکر و نا شناخته، ا ز آ نجا ئیکه ایران اسلامی دارای جاذبه های فراوان توریستی وگردشگری می باشد امروزه با صنعت جهانگردی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است , بطوریکه در بعضی از کشورها درآمد ارزی ناشی از صنعت گردشگری یکی از منابع عمده آنها محسوب می شود .
مبادلات بین المللی گویای آن است که حجم وسیع مبادلات این صنعت در جهان بیش از ۳۰% کل مبادلات بین المللی با جریان جهانگردی داخلی آغاز می شود  به عبارتی صنعت گردشگری در برنامه های توسعه  اقتصادی عمده ترین زیر بخش بازرگانی اعم از داخلی و خارجی است که به توسعه هر سه بخش اقتصاد یعنی صنعت , کشاورزی و خدمات اثرات تعیین کننده ای بصورت مستقیم و غیر مستقیم دارد و به همین خاطر در رشد و توسعه متعادل و توزیع عادلانه درآمدها از جایگاه خاصی برخوردار است . از آنجائی که ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهانی در زمینه ی جاذبه های طبیعی , فرهنگی , تاریخی , باستانی , اسلامی و هنری مزایایی دارد . اما  هنوز نتوانسته ایم جایگاه والای خود را چه در زمینه داخلی و چه در زمینه جهانی بدست آورده و تواناییهای باالقوه خود را به فعل در آورد .
با نگاهی به تاریخ صنعت فوق در ایران و فراز و نشیب هایی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته , رشد و توسعه آن , بطور مداوم دچار تحولاتی شده است که در حال حاضر با ویژگیهای مناسبی که گفته شد مورد توجه و نظر قرار گرفته است .علاوه بر آن صنعت جهانگردی نه تنها در بخش توسعه اقتصادی , چرخهای تولیدی کشورمان را به حرکت در می آورد بلکه در بخش توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز تعامل فرهنگی , تقویت و روابط بین المللی , احیاء ارزشهای اسلامی ایران را فراهم می کند ودر این راه فرصت ابتکار عمل را در جهت احیاء و تعالی بعد از معنوی و اخلاقی انسانها را در اختیار ما می گذارد، منطقه استان زیبا ودل انگیزایلام یکی از مناطق بکر و ناشناخته علی الخصوص در پایگاه گردشگری منطقه شهرستان دهلران دارای ویژگی خاص می باشد که دراین راستا
 می توان به سایت گردشگری منطقه آبگرم اشاره نمود که از لحاظ اکو توریستم طبیعی و گردشگری واهمیت منطقه بتوان آنرا به علاقمندان فرهنگ گردشگری معرفی نمود .
اینجانب به عنوان کسی که برای استان ایلام علی الخصوص دهلران دل می سوزاند ودر نظر دارم که منطقه سا یت گردشگری آبگرم را معرفی نمایم امید است مورد توجه دوستان واقع شود.

با احترام
قاسمپور

موقعیت تاریخی وجغرافیایی استان ایلام :
استان ایلام در محدوده جغرافیایی زاگرس در جنوب غربی کشوراسلامی ایران در فاصله بین استانهای لرستان ، کرمانشاه ،خوزستان و درهمسایگی کشور عراق به طول ۴۲۰ کیلومترمرز مشترک قرار دارد .
جائی که اینک در کشور بزرگ ایران ، استان ایلام نامیده می شود به عنوان جزئی از سرزمین ایران سرنوشتی مشابه با دیگر قسمتهای ایران بویژه نواحی غربی داشته است .
حکومت باستانی ایلام که در جنوب این منطقه حاکمیت داشت در دوره های اوج قدرت خویش به ایلام کنونی نیز مسلط می شد ، سپس آشوریها به عنوان حکومتی سلطه گر حکومت ایلام را نابود کردند و برصفحات غربی ایران چیره شدند. شاخه ای از آنها به نام مادها در نواحی غربی ایران ساکن شدند که درابتدا  خراجگزار آشور بودند.
مادیها همواره می کوشیدند که از تسلط آشوریها رهائی یابند ، بدین منظور به رهبری دیااکو حکومت ماد را بنیان نهادند.
این تلاش درزمان فرورتیش به ثمر نرسید ، زیرا فرورتیش درنبرد با آشورها کشته شد . سرانجام هوخشتره توانست آشوریها را شکست داده حکومت مستقل و مقتدر ماد را بوجود آورد .
اطلاق نام « ایلام » به این منطقه درسالهای اخیر صورت گرفته است . والیان ابوقداره به مناسبت نام حسینقلی خان ابوقداره و حسین آباد می گفتند ، اما نام اصلی آن در روزگار گذشته ماسبذان – ماسپندان – یا ماسه بدان  بوده است .
ایلامیان از نژاد آسیائی یا زاگرو ایلام  که بعضی از دانشمندان نژاد شناسی آنان را جزو دسته اقوامی از نژاد و زبان قفقازی یا خزری می دانند و زبان ایشان ازدسته زبانهای پیوندی بوده است.
آنچه دراینجا قابل ذکر است اینکه این مناطق درسالهایی از اوج حکومت ایلامیان جزو حکومت ایلام بوده است و همزمان با آن ها اقوام محلی دیگری چون کاسی ها و گوتی ها نیز می زیسته اند . پس از سقوط ایلامیها و بیش از آن استان ایلام یکی از مراکز عمدة زندگی مادها بود.
وجود اسمهائی مانند ماداکتو – ماهی دشت ( مایشت ) و کوه مانشت اشاراتی است که ما را به واقعیت تاریخی استان رهنمون می کند.
در عهد ساسانیان ایلام جزو سرزمین « پهله : پهلو » یعنی استان بزرگی که بعداً اعراب آنرا جبال نامیدند بود. پهله همان سرزمینی است که پادشاهان اشکانی نخستین پادشاهی را از آنجا آغاز کرده اند. ماسبذان یا ماسه بدان یا ماسپتان،مهرجانقدن جزو آنهاست .
شهرهای مشهور دوره ساسانیان عبارت بودند از سیمره مرکز مهر جانقدق که بعدها دره شهر یا درّ یا داراشهر نامیده شده است .
شیروان یا سیروان حاکم نشین ایالت ماسبذان. آثار خرابه های شهر سراب کلان شیروان که بقول یکی از محققین شیروان جائی بوده که در آنجا دانشگاه وجود داشته است .
دره شهر و شیروان محل ییلاقی بعضی از امرای عهد ساسانی بود و هنوز آثار شهرهای دژ و حتی تنگ بهرام چوبینه معروف است باقی است .
آخرین فرمانروای عهد ساسانی شاید هرمزان بوده است که بر سیمره مرکز دره شهر حکمرانی مینموده است . درکتاب جغرافیای پیشکوه و پشتکوه نوشته دکتر سکندر  امان اللهی از آن نیز نام برده است .
سرزمین ایلام بعد از حمله سپاهیان اسلام ، در تقسیمات و تشکیلات اسلامی هنوز هم جزء ایالت جبال یا کوهستان بود. سیمره و شیروان که هر یک از آنها ایالتی بودند جزء حیطة حکومتی و بصره محسوب می شدند. درعصر مغول اراضی پشتکوه و ازطراف خرم آباد را لُرکوچک می خواندند.
غلامرضا خان والی که ظاهرا یکی از قدرتمند ترین والیان پشتکوه بوده است در مرکز ایلام به نام حسین آباد مرکز حکومتی خود را بنا گذاشت و سالها آنجا را تا دوره های بعدی حسین آباد والی
می نامیدند.حکام لرستان در دوره های بعدی که همگی از جانب قاجار انتخاب میشدند بیش  از نصف سرزمین خود را از دست دادند و حکومت آنها فقط به پشتکوه محدود گردید . آخرین والی پشتکوه در سال ۱۳۰۷ شمسی توسط رضاشاه سرکوب گردید و به عراق پناهنده شد و پس از مدتی درهمانجا درگذشت. از آن پس با تصویب فرهنگستان ایران حسین آباد به ایلام تغییر نام داد و با تشکیل سلسله پهلوی و گماردن حکام دولتی از قدرت و نفوذ والیان و حکام محلی درایلام کاسته شد
استان ایلام دارای شهرستانهای ایلام –دهلران - ،شیروان چرداول،ایوان ،آبدانان ودره شهر می باشد که نقطه اهمیت توریستی ان مجموعه سایت گردشگری دهلران می باشد ، اما در راستای جغرافیایی منطقه لازم می دارنداز وسعت استان به مساحت ۱۹۰۶۴ کیلو متر اشاره نمود این استان دارای شهرستانهای مورداشاره فوق بوده که دردو ضلع جنوبی وشمالی ازیال و دامنه کبیر کوه واقع شده اند.
موقعیت جغرافیای استان ایلام:
استان ایلام همانطورکه اشاره گردیددرجنوب غربی کشوراسلامی ایران ودرهمسایگی استانهای کرمانشاه،خوزستان ،لرستان وبخش مهمی ازمرز عراق واقع است این استان دارای جنگلهای انبوه درمنطق کوهستانی ایلام-ایوان-شیروان چرداول- وملکشاهی وقسمتهای ازشهرستانهای مهـران ،دهلــــــــران وآبدانان
می باشد.وجوددرههای عمیق وکوهستانی بودن منطقه باعث گردیده تا۱۴ رودخانه پرآب استان رادرنوردیده وعمومآبه خاک عراق یابخشی به استان خوزستان سرازیرشود.رودخانه های سیمره –دوایرج-کنجانچم –میمه- گدارخوش –کنگیرارجمله آن موارد
می باشد.جنگلهای استان ایلام شامل درختان بلوط ،زالزالک ،ارجن،کیکم وانواع واریته های دیگردرختی می باشند.این استان دارای دشت های وسیعی ازجمله دشت عباس دهلران –دشت مهران –دشت صالح آباد ودشت دره شهراست که بدلیل موقعیت خاص اقلیمی وجغرافیای ازلحاظ کشاورزی ودامپروری حائز اهمیت
می باشد.ایجادسدهای بزرگ آبی وآب بندهای فراوان درمنطقه اهمیت این استان رابالا برده وبه همین ترتیب استان ازلحاظ دامپروری ودامداری دارای بیشترین دام درمنطقه می باشدوهرساله نیزاستان پذیرای گله داران استانهای کرمانشاه –همدان ولرستان درفصول ییلاق وقشلاق است.وجودغارهای طبیعی فراوان درمنطقه ازجمله غارکنارتاریکه سیوان کوه بدره –غارطلسم ایوان- غارهای کبوترلان زرین آباد- غارخفاش دهلران –وغارانفجاری کله جوب ایوان وتعدادی دیگری ازغارهای طبیعی وتاریخی توجه به گردشگری رادرپی داشته است.باتوجه به اینکه دراین مجموعه بطورتخصصی سایت گردشگری مدنظراست بدین لحاظ به موقعیت حغرافیای دهلران ذیلا اشاره مینماید سپس به مسائلی مهم پیرامون سایت پرداخته می شود.

 

تاریخ وجغرافیای شهر ستان دهلران :
دهلران در محدوده جغرافیایی جنوب استان ایلام در حد فاصل شهرستانهای آبدانان ،مهران واندیمشک در استان خوزستان و مرز عراق واقع است دهلران ازنظرآب وهوایی بخشی ازمنطقه گرم وخشک ایران به شمارمی رود.وجود رشته کوه زاگرس درشمال این شهرستان نقش بسیارمهمی درتنظیم ۸۸۸ آب وهوایی آن بوجودمی آوردوباعث می شودکه دربعضی ازفصلهاهوای آن معتدل شود.حدودآدرجه حرارت آن به ۴۸ تا۵۰ درجه سانتیگراد وحداقل درجه حرارت درسردترین روزهای سال بندرت به صفردرجه می رسد،درتابستان بعلت گرمای زیادوشن های روان که درمرز عراق واین منطقه وجودداردگردوغبارزیادی دربعضی روزها منطقه را
می پوشانددرمناطق کوهپایه هوای آن درتابستان نسبتآ معتدل
می باشدکه عشایردرآنجا ساکن هستند.مقداربارندگی کم می باشد وهرسال نسبت به سال دیگرتغیرات دارد.فصل خشک ازاردیبهشت تااواخرمهرماه می باشد.بارندگی بیشتردرفصل زمستان وازآذرماه تااردیبهشت ماه بارندگی وجوددارد.
مهمترین آثار فرهنگی ،تاریخی وتوریستی دهلران عبارتند از:
- الف - : آ ثار تاریخی
- تپه تاریخی علی کش ومحمد جعفردرنزدیکی موسیان
- تپه های موسیان
- آثار تاریخی چهار طاق سحیه
- تپه کلاته
- تپه های فرخ آباد
- آثارتاریخی میمه آباد
- آثارتاریخی پهله زرین آباد
- آثارچهارتاقی واقع درنزدیکی سیدابراهیم بردی
- آثارقبورباستانی روستای بردی
- آثارتپه تاریخی وجذاب قلعه شیاق یاشیاخ
- آثارپل تاریخی هفتکده زرین آباد
ب-: آ ثار زیارتی
- امام زاده سید اکبر واقع دربخش مرکزی
- امام زاده سید ابراهیم واقع در بخش زرین آباد
-امام زاده ابراهبم قتال
- امام زاده سید حسن فخر الدین در زرین آباد
- امام زاده سید نا صر الدین در زرین آباد
- امامزاده سیدیوسف
- امامزاده سیدعباس (دشت عباس)

- ج – آثار طبیعی
چشمه های قیر روان
- تفرجگاه اناران
- تفرجگاه غارخفاش
- تفرجگاه چشمه قیر
- تفر جگاه منطقه کاور
- تفرجگاه حورو کوربا اهمیت اکولوژیکی و گیاهشناسی
- تفرجگاه به منظور برداشت گلهای فصلی نرگس درایام بهار
- تفرجگاه بیشه دراز
- تفرجگاه هفتکده
- آبشارهای آبکانها
- آبشار منطقه کاور
- غار آبی بیشه دراز
- غارهای کبوتران –غارهای شماره یک وشماره ۲ کبوترلان

چشمه های آبگرم دهلران:
 چشمه های آبگرم با خواص درمانی وگوگردی درفاصله ۳کیلو متری ازشهردهلران دردامنه کوه سیاهکوه ونزدیک به غارخفاش قراردارد.این چشمه آبگرم بادمای حدود۵۰ درجه سانتیگراددارای چشمه های بهداشتی آبگرم واستخرهای لجن درمانی بوده که ازاهمیت درمانی خاصی برخورداراست.
آب این چشمه هادرطول روز باتوجه به انعکاس نورخورشید بصورت هفت رنگ خودرانشان می دهد.ازخواص درمانی این چشمه برای رماتیسم ،حساسیت ،دمل ،زخمها،وهمچنین شکستگی استخوان وکوفتگی بسیارموثرمی باشد .اماکسانی که دچارناراحتی های فلبی هستندبعلت گوگردزیاددرمنطقه باید ازچشمه استفاده نکنند هم اکنون شهرداری تاسیساتی درآنجااحداث نموده است که بخصوص درایام بهار وزمستان مورداستفاده قرارمی گیرداین چشمه های آبگرم بصورت رودخانه درپایین دشت  سردشده و بنام سرگرویا سرگراب برای مصارف کشاورزی وگوسفندان استفاده می شود.وحتی این تغییررنگ روزانه آب گرم بصورت یک ضرب المثل محلی درآمده که می گویندافرادی که دارای ماهیت نسیتندمانند آب گرم دهلران هستی که روزانه به چند رنگ تغییرمی کندهنوز بررسی علمی  وفراگبری درباره آن انجام نشده وهم اکنون حمامی ازسوی شهرداری دهلران احداث گردیده ولی باتوجه به اینکه باروشهای علمی انجام نگردیده درحال فرسوده شدن به علت گوگردزیاداست.بیشتراوقات به ویژه درهوای معتدل بوی گوگردی این چشمه هافضای شهررادربرمی گیردوجریان این آب درجنوب غربی دهلران منطقه شوره زاری رابوجودآورده که پوشیده ازگیاهان گزاست.

این منطقه درسایت گردشگری شهرستان دهلران قراردارد،حتی گلهاوگیاهان منطقه درسایت مربوطه ازشهرستان دهلران تااطراف چشمه های آبگرم ازاهمیت خاصی باتوجه به وجودآبگرم برخورداراست.این چشمه ها دارای ---------دبی آب می باشد.که خواص گوگردی ازدل زمین می جوشدودرمسیررودخانه پس از------ آب معدنی جریان داردسالانه خصوصآ درایام نوروزوزمستان هزاران نفرازاطراف واکناف وشهرستانها واستانهای همجوارمنطقه راموردبازدیدقرارمی دهند.
 در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است .نیازاست دولت به کمک سرمایه گذاران خصوصی ومشتاق و درجهت ایجادتاسیسات ووامکانات رفاهی وتفریحی جهت جذب توریسم خارجی وداخلی ونزدیکی به کشورعراق ازآن استفاده متناسب شود.
غارخفاش:
غارخفاش یکی ازپدیده های نادرطبیعی کشوروحتی دربین کشورهای منطقه می باشدکه حود ۱ کیلومترازچشمه های آبگرم فاصله دارداین غارطبیعی که حدود۲۶۵ مترطول داردودارای استالاکیت هاواستالاکمیت های فراوانی می باشددراین غاردهها گونه ازخفاش دمدار- خفاش بال پهن وجودداردونکته  قابل توجه دراین غاردوچیزاست که بسیارحائز اهمیت است.
الف:فراوانی خفاش دراین غارکه تعدادآنها به دهها هزارمی رسد.این خفاش هادرهنگام غروب ازاین غاربصورت دسته های بزرگ خارج شده ودراین هنگام فضای جالبی رابوجودمی آورنداین خفاش ها مسی ۳ کیلومتری تاشهرراطی می کنند ودرسالهای قبلی که خانه ها اکثرآگلی  وزیاد نبوده دربعضی خانه های قدیمی می ماندند اماهم اکنون بعدازطی مساحت  زیادبه غاربرمی گردند.
ب:وجودلایه های فضله حیوانی ناشی ازفضولات خفاش هاکه درطول دوران تاریخی که مجموعا روی هم انباشته شده است .البته این نوع فضله بعنوان قویترین کودحیوانی درزراعت کشاورزی وسایر موارد مورد توجه قرارگرفته است. ومشهوراست که درتپه های تاریخی علی کش ومحمدجعفرکه توسط هیات باستان شناسی درسالهای قبل ازانقلاب موردکاوش واقع شده است ازاین فضله دربخش کشاورزی استفاده شده است ودرتاریخ آمده است که دهلران درکنارتپه علی کش اولین مهد تمدن کشاورزی درغرب فلات ایران است.این غاربه عنوان یکی ازغارهای مهم ودست نخورده جهان به عنوان اولین غارخفاش وموردتوجه گردشگران ومحققان ودانشمندان قرارداشته است.
این غار در سه کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران دردامنة کوهی مشرف به دره و چشمه های آب گرم دهلران واقع شده است . این غار به علت زندگی میلیون ها خفاش درداخل آن ، به غار خفاش معروف شده است . خفاش های آن از نوع دُم دار و بزرگ هستند . این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمت های آن به ۴۰۰ متر می رسد .
غار خفاش دهلران یکی از غارهای تاریخی عصر غارنشینی است که بعدها به زیستگاه خفاش تبدیل شده است .
موضوع مورد توجه این غار وجود تودة عظیم و ضخیم فضلة خفاش در کف غار است که طی هزاران سال پدید آمده است و کشاورزان از آن برای تقویت زمین های زراعی استفاده  می کنند . غار خفاش در فهرست آثار ملی ثبت شده و مورد حفاظت و مراقبت می باشد .

 

چشمه قیرروان:
این چشمه درحدفاصل ۳-۲ کلیومتری درضلع شرقی چشمه های ابگرم ودرفاصله ۴-۲ کیلومتری شهر دهلران قراردارد.این چشمه که دائما قیرتراوش می نمایدمخصوصا درایام تابستان وهمزمان باگرمی هواچشمه آن جریان می یابدوهمزمان باآن آب درآن محل جاری می شود.
شایدبااین مواردزیادکانی درمنطقه وبدلیل وجودنفت وگازومنبع گوگردو.... این چشمه اززمین می جوشدومی تواندبه عنوان یکی ازپدیده های نادردرجهان ازاین چشمه نام برد.البته درکنارآتشفشان تفتان دربلوچستان، چشمه گل فشان وجودداردکه گل درحالت حباب قل قل می کندولجن آن دائما درتحرک است .ولی این منطقه کمترحائزاهمیت است که قیرطبیعی بطورفراوان درزمین مسطح جاریست وازدوران تاریخی این نقطه حائزاهمیت بوده است.هنوزآثارریل آهن که توسط انگلیس ساخته شده است درآن محدوده باقی مانده که نشان ازتوجه به منطقه بوده است. .درفصل تابستان بعلت گرمای زیادکه نزدیک به ۴۹ درجه
 می رسدقیرسراسرمنطقه رامی پوشاندوحتی باعث می شوداحشام وحیوانات وحشی وپرندگان بخاطرآب خوردن درقیرگیرافتاده وازبین می رونددرسال ۱۹۱۹  انگلیسیها که دراین منطقه مستقربودندقیرونفت این منطقه راجمع آوری کرده وازطریق ریل قطارکه هنوزآثاروخرابه های آنهاوجودداردبه عراق انتقال می دادند.


غار قلا پیکه (قلعه پوکه) :
این غار در نزدیکی مسیر اصلی  جادة مهران – دهلران درارتفاعات انار دهلران واقع شده است . دهانة غار بسیار تنگ و طول دهلیز اول بین ۴۰ تا ۵۰ متر و طول دهلیز دوم پس از طی ۱۹۰ متر به بن بست می رسد . ارتفاع غار حدود ۱۶ متر و مساحت آن با توجه به تالارهای عظیم موجود ، حدود دو هزار متراست . درون غارقلاپیکه چاه هایی است که جهت دسترسی به آن باید از وسایل ایمنی و طناب استفاده کرد . برای افراد مبتلا به بیماری قلبی خطرناک است .
 
غارهای ملک و کبوترلان:
این غارها  درارتفاعات کبیرکوه به فاصلة چهار کیلومتر از همدیگر در مجاورت روستای آکره بید زرین آباد قراردارند . طول غار ملک ۳۰۰ متر و طول غار کبوترلان حدود ۴۰۰ متر است . ارتفاع غارها بین ۵ تا ۳۰ متر و دهانة آنها جاه مانند است . در نتیجة حفاری های غیر مجاز ، از غار ملک استخوان های استالاکتیت و استالاگمیت های زیبایی دارند .

کوه دینارکوه:
دینارکوه در ۲۵ کیلومتری شمال دهلران واقع شده  و ارتفاع آن ۱۹۵۵ متراست . این کوه به صورت قوسی از شمال به جنوب کشیده شده و۲ کیلومتر طول دارد ناحیه آبدانان را در دامنه شرقی خود جای داده است . رودخانه های ده بانه ، آب سیول ، آب خزینه و آب گل گل ازاین کوه سرچشمه می گیرند. این کوه از جنوب شرقی به سیاه کوه متصل می شود و کوه دال دردامنه شمال غربی آن واقع شده است . قله های آن درزمستان برفگیرومکان قشلاق عشایرمختلفی است
قلعه تاریخی شیاق ( شیاخ ) :
قلعه یا شهر باستانی شیاخ برفراز تپه ای بین دو رودخانه در تنگ معروف به وویله و در دامنه کوه های تخت پیران در شمال غربی و تخت نیله در شمال شرقی بخش زرین آباد شهرستان دهلران و در نزدیکی روستای بردی ، واقع شده است.این قلعه به دوره ساسانی تعلق دارد و چون در نزدیکی بین النهرین قرار داشته به عنوان انبار آذوقه نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. بقایای اتاق های قلعه نیز که جهت اسکان فرماندهان و حکمرانان ناحیه استفاده می شده است ، هنوز مشهود است .


امامزاده سید فخرالدین:
طبق شجره نامه موجود این امامزاده (ع) از نوادگان امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع) است که در روستای زرآب بخش زرین آباد شهرستان دهلران در کنار جاده ایلام به میمه زرین آباد قرار دارد. بنای آن دارای گنبدی ساده است که بیشتر مصالح بکار رفته در آن از سنگ ساخته شده است. این بنا در نهایت سادگی ساخته شده و قدمت آن به درستی مشخص نمیباشد.
-امامزاده سیدناصرالدین
امامزاده سیدناصرالدین از نوادگان امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع) است . بارگاه ایشان در کنار روستای علی آباد بخش زرین آباد دهلران قرار گرفته ودارای سبک معماری مربوط به دوره قاجار میباشد. 
بقعه ابراهیم قتال:
بقعه ابراهیم قتال در ۳۸ کیلو متری جاده دهلران به مهران بعد از روستای بیشه دراز قرار دارد. این بقعه در سمت چپ جاده و نزدیک مرز ایران و تا جاده اصلی ۱۰ کیلومتر فاصله دارد.ایشان از نوادگان محمد حنفی از فرزندان امام علی(ع) است و دارای شجره نامه به خط عربی میباشد.این زیارتگاه همواره موردنوجه گردشگران و عاشقان زیارت درطول ایام سال علی الخصوص دربهارمی باشد.

 


نتیجه گیری :
از آنجائیکه دهلران به عنوان کانون گردشگری ومنطقه چشمه های آبگرم به عنوان سایت ملی گردشگری واکوتوریسم طیعی منطقه به عنوان آثارملی ثبت وحفاظت می گرددلذادراین سایت باتوجه به واریته های گیاهی وطبیعی وآثارغنی موجوددرچشمه های آبگرم ،چشمه های قیرروان وغارطبیعی خفاش این منطقه دربخش توریستی فعال نموده وباطرح ایستگاههای گردشگری وایستگاههای پذیرایی ازمیهمانان به عنوان گردشگاه درمنطقه قلمدادنموده وازاین آثارطبیعی ملی به عنوان سایت مهم گردشگری منطقه محافظت ونیزاستفاده نمود.

 

 

پیشنهادات :
- دراین راستامواردذیل راپیشنهادمی نماید.
۱- ایجادفضای سبزمناسب درمنطقه ودرطول مسیرراه آبگرم.
۲- ایجادجاده مناسب دوبانده وچراغانی کردن مسیر.
۳- ایجادهتل آپارتمان جهت پذیرایی ازمیهمانان.
۴- ایجادرستوران درمحل وکباب خانه.
۵- ایجادایستگاههای راهنمای مسافران.
۶- ایجادتاسیسات مناسب وامکانات موردنیازدرکنارچشمه های آبگرم.
۷- ایجادرمپ جهت دسترسی ساده به غارخفاش برای بازدیدکنندگان.
۸- جاده دسترسی به چشمه قیروانجام مطالعات دقیق جهت استفاده ازقیرروان وسرگردان.
۹- ایجاددفترراهنمای توریستی درمنطقه دهلران ومسیرآبگرم برای راهنمای گردشگران.

منابع ومآخذ:
- مجلات وکتب سازمان محیط زیست.
- استفاده ازمقالات علمی .
- استفاده ارتحقیقات محلی وحضوردرمحله.
- کتاب عروس زاگرس –مولف صیدمحمددرخشنده ۱۳۷۳.
- حبیب ا... محمودیان –جغرافیای انسانی ۱۳۶۴.
-  آرشیو کتابخانه  تحقیقی  میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام

علی قاسم پور
لیسانس علوم اجتماعی گرایش مطالعات اجتماعی
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام

 

عمر سایت: 16سال و 13ماه و 11روز