تبلیغات خانه به خانه برای شورای اسلامی شهر در ایلام آغاز شده است

عباس خزلی

تبلیغات زودرس شوراها

عباس خزلی- ایلام
این روزها تبلیغات خانه به خانه برای شورای اسلامی شهر در ایلام آغاز شده است و کاندیداهای احتمالی شورای شهر ایلام شبانه راهی منازل مردم می شوند و با دادن وعده های جورواجور سعی در جلب اعتماد آنها برای انتخابات شورای اسلامی شهر ایلام دارند.
عده زیادی از مردم ایلام از وضعیت به وجود آمده اعلام نگرانی می کنند و می گویند که تا کی باید روند انتخابات در استان ایلام اینگونه باشد و عده ای از کاندیداها بدون داشتن صلاحیت کافی برای این مسئولیت مردم را در رودربایستی قرار دهند.
از آنجائی که مرکز استان یعنی ایلام از محرومیت قابل توجهی بسر می برد باید افرادی انتخاب شوند که جز دلسوزی برای شهر به چیز دیگری فکر نکنند. مسائل شخصی و ثروت اندوزی را کنار گذاشته و در رفع مشکلات شهر ایلام که مردم سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند باشند .عملکرد عده ای از اعضای شورای شهر در ایلام به شدت مورد انتقاد مردم بوده و هست. شعارهای دوره انتخابات خود را عملی نکردند و متأسفانه عده ای به دنبال ثروت اندوزی بودند و هنوز این سؤال در اذهان باقی مانده است آیا قانونی مبنی بر اینکه از کجا آورده ای وجود ندارد؟ به عقیده مردم این روزها عده ای که معلوم نیست از کجا آورده اند و کیسه خود را پر کرده اند . با آن کیسه پر، خود را آماده کاندیداتوری شورای شهر کرده اند تا بتوانند با جلب اعتماد مردم به شورا راه یابند. راستی مگر شورای شهر چقدر حقوق و امکانات در اختیار اعضاء قرار می هدد که اینگونه برایش هزینه می کنند و دست و پا می شکنند. اگر به صورت قانونی عمل کنند در مدت چهار سال نمی توانند یک چهارم هزینه ای که می کنند بدست آورند ولی اگر...!
اما عده ای که دغدغه مردم و شهر ایلام را دارند به علت مشکلات مالی نمی توانند در این رقابت شرکت کنند و رقابت آنها به دلیل نداشتن تمکن مالی نمودی نخواهد داشت و به همین دلیل حاضر نیستند در این عرصه حضور فعال داشته باشند. عدم رعایت اصول در انتخابات خود یکی از دلایل شرکت نکردن افراد دلسوز است. چاپ پوسترهای تبلیغاتی آنچنانی و در رنگ های مختلف اجازه خودنمایی به تبلیغات ساده را نمی دهد. یکی از دوستان تعریف می کرد که یکی از کاندیداها اعلام کرده است که مبلغ قابل توجهی را در نظر گرفته ام که برای شورا هزینه کنم و با پول هم که شده وارد شورا خواهم شد. این هشداری است به مسئولان که باید هشیار باشند و از هم اکنون عده ای که به قانون شکنی مشغول هستند با آنها برخورد کنند و مردم هم باید به دور از هرگونه گرایش قومی به افرادی رأی دهند که پرونده سالمی در نزد آنها داشته باشند تا حداقل بتوانند گامی در جهت توسعه ایلام بردارند.

روزنامه کیهان 

 شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۵- ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۲۷- ۲۷ مه ۲۰۰۶- سال شصت و چهارم-شماره ۱۸۵۲۷ صفحه ۱۱

http://www.kayhannews.ir/۸۵۰۳۰۶/۱۱.htm#other۱۱۰۰

عمر سایت: 17سال و 13ماه و 12روز