"بازی شهر"

مرتضی دارایی

از زمان تشکیل شورای شهر ایلام بارقه ای از امید بوجود آمد تا با حضور شورایی فعال و شهرداری کاری و کار بلد به عمران و نشاط شهر ایلام امیدوار بود. دومین دوره انتخابات شوراها با انتخاباتی پر حرف و حدیث از نظر پارامترهاو روشهای انتخاب روبرو بود و اعضایی به شورای شهر راه یافتند که تا به حال علاوه بر زحماتی که برای آبادانی ایلام کشیده اند نکتۀ برجسته ای در پروندۀ آنان به چشم می خورد و آن اینکه در مدت تقریبًا سه سال کاریشان پنج جلسۀ استیضاح شهردار را برگزار کردند که دو مورد آن مربوط به شهردار سابق بوده و یکبار آن به نتیجه رسیده است. اما پس از آن سه بار تلاش آنها برای استیضاح شهرداری که به دعوت خود آنا ن بر جایگاه طاووس نژاد نشسته بود بی ثمر ماند.واضح است که متوسط هر سال تقریبا دو جلسه استیضاح با تمام حاشیه هایش فرصت را از طرفین دعوی می گیرد تا بتوانند به شعارهای احداث تله کابین، رفع مشکل ترافیک،اجرای طرح جامع شهری و... جامۀ عمل بپوشانند.بدون شک شهرداردر مدت صدارت خویش منشأ خدماتی بوده اما حالا چه اتفاقی رخ داده که بر تار مویی مانده! قصه دیگری است .آیا نتوانسته است به قولهای خود در زمان مذاکره برای حضور در ساختمان پاسداران عمل کند؟ قطعاً از حقوق شورای محترم شهر انتخاب و استیضاح شهردار می باشد اما می باید پرسید که آیا تنها کار آنها نیز هم این است؟ !چه پیش آمده ! که آراء چهار به سه ماههای قبل شورا به ضرر شهردار تغییر یافته و دیگر علاقه ای به ماندن شهردار نیست؟ آیا آقای بیگی به برنامه های اجرایی و مصوب شورا و شهرداری عمل ننموده و عملکرد کاری ایشان باعث رفتنشان است؟یا بسیاری معادلات و مذاکرات پشت پرده که ابتدا رنگ قبیله ای داشت و حالا هفت رنگ شده است؟! نباید این شایعه که تضعیف منافع افرادی خاص،...باعث اقدام به این تصمیم شده قوت گیرد ؟لازم است شورای شهر ایلام در خصوص شرایط پیشنهاد احتمالی شخصی از اعضای شورای شهر یا فرد جایگزین دیگر برای تصدی شهرداری ایلام توضیحات بیشتری به افکار عمومی ارائه نمایند.و برنامه های فرد جایگزین را به اطلاع عموم برساند. زیرا اعضای شورا وکلای مردم در عمران شهری هستند وبا رای آنها در موقعیتی قرار گرفته اند که ماندن و یا رفتن شهردار به رای آنها بستگی دارد ؟ آقای شهردار نیز باید جوابگوی عملکرد خود و دستگاه متبوعش چه در زمینه اجرایی وچه در استخدام پرسنل باشد و به طور شفاف مسائل را با مردم در میان بگذارند.بدیهی است که تلاش ایشان برای ماندن به هر قیمتی و با هر شرایطی توجیه ناپذیر است! در پایان بایداز طرف دیگر معادله نیز یادی کرد که از قضا در این بازی بیشترین ضرر را متوجه خود می بیند.شهروندان ایلامی حق خود می دانند که"شهری زیبا،سالم و آباد"داشته باشند."مردم"حق دارند که از نمایندگان خود و مسؤولان دولتی فقط نشاط و عمران شهر خود را بخواهند.آنها و آینده شهرشان نباید قربانی بازی شهر شوند . نشریات محلی نیز در راستای رسالت آگاهی بخش خود وقایع را واقع بینانه نه بنا به منفعت مقطعی شان به سبب رفاقت و فامیلی و یا...با شهردار یا اعضای شورای شهر منعکس نمایند.

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز