آموزش الکترونیک!

حسین بلوچیان

آموزش الکترونیک واژه کلیدی : آموزش الکترونیک واژه معادل : آموزش الکترونیک = e leaning دوران مدرسه را در خدمت معلمانی بودیم که با همتی بلند به آموزش ما پرداختند. کلمه آموزش ، مدرسه و دانشگاه در ذهن ما کلاس ، تخته سیاه و گچ را یاد آور می شود . اما امروز دیگر آموزش الکترونیک ( e leaning ) مدارس هوشمند ( Smart School ) کلاس مجازی ( Virtual Class ) و کتاب الکترونیک ( e-Book ) به عنوان پدیده های عصر ما پا به عرصه وجود گذاشته اند که غفلت از آنها ما را از قافله علم و دانش دور می سازد . هر چند آموزش مجازی در دنیا عمری کمتر از ده سال دارد اما همچون دیگر مقوله های فن آوری اطلاعات در این مدت جهش چشمگیری داشته است. آیا تا کنون در مورد مزایا و معایب این آموزش نوپا اندیشیده ایم ؟ در ادامه برخی از مزایا و معایب آموزش الکترونیک بیان می گردد.

 ۱.ایجاد انگیزه و علاقه جذابیت های استفاده از رایانه ، صوت ، تصویر و چندرسانه ای امکان تنوع بخشی به مباحث و گرایشها و امکان مشارکت بیشتر فراگیر در فعالیتهای علمی و آموزشی با توجه به ماهیت مجازی کلاس برخی از عوامل ایجاد انگیزه و علاقه در افراد می باشد.

۲.گرایشهای متنوع و اولویت در انتخاب رشته بدیلیل طراحی ساده و هزینه پایین ایجاد گرایشهای مختلف امکان پیوند آسانتر مراکز و فعالیتهای علمی ـ آموزشی با مراکز صنعتی و کاری فراهم می گردد. همچنین فراگیران بدلیل تعداد زیاد گرایشها بازه انتخابی بیشتری در اختیار دارند و امکان اولویت بندی علایق خود را خواهند داشت. تفکیک گرایشها فراگیران را از آموختن تمام مطالب آزاد می سازد و به راحتی امکان دسترسی به اطلاعات از طریق بکارگیری پایگاههای داده ای مختلف برای فراگیران مهیا است.

۳.استفاده از بهترین مدرس دانشجومحوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد امکان تکثر گرایی و دسترسی آسان به اساتید متعدد را فراهم می نماید از سوی دیگر با استفاده از سیستم های ارزیابی بر خط امکان نظارت بیشتر مدیریت کلان آموزشی بر عملکرد اساتید مختلف میسر می گردد.

 ۴.فهم محوری و تفکر مداری ـ دسترسی آسان در این روش ارائه آموزش محدود به زمان خاصی نیست. اطلاعات از بین نمی رود. تکرار و بازبینی مطالب درسی امکان پذیر است. بایگانی و طبقه بندی نوشته ها نیاز به فضای فیزیکی زیادی ندارد و بسیار ساده تر انجام می گیرد. اطلاعات به سادگی قابل انتشار سو نقد دیگران می باشد.

 ۵.جریان آزاد اطلاعات جریان آزاد اطلاعات لازمه ذاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات است با کوچک شدن جهان و فرو ریختن محدودیتها در دنیای مجازی دیگری امکان جلوچیری یا مخفی کردن دیدگاههای مخالف وجود ندارد در این محیط هر سخن و ایده ای قابل بیان و بررسی می باشد.

۶.ناشناخته ماندن پنهان ماندن هویت فرتگیر موجب می شود هر فرد فرهیخته ای نیز از آموختن چیزی که نمی داند باز نماند با این روش بدون توجه به موقعیت اجتماعی افراد امکان مشارکت همگانی فراهم می گردد.

 ۷.توزیع عادلانه از آنجائیکه بستر اصلی توزیع اطلاعات اینترنت می باشد در نتیجه مناطق محروم و برخوردار شانس یکسانی جهت دسترسی به بهترین اساتید و امکانات آموزشی را دارا می باشند در نتیجه می توان به توزع عادلانه امکانات ، کاهش هزینه های تحصیلی، یکسانی میزان بهره برداری فراگیران از وقت و توجه استاد و نظام مند شدن شیوه برخورد با دانشجویان و ارزیابی آنها امید داشت.

برخی از مشکلات الکترونیک ۱)غیر حضوری بودن دوره آموزشی غیر حضوری بودن آموزش الکترونیک باعث کاهش روابط اجتماعی می گردد. در این شیوه امکان برگزاری آموزشهای اخلاقی ـ فرهنگی و اجتماعی که نیازمند برخورد چهره به چهره افراد می باشد بصورت کامل میسر نمی باشد. روحیات طرفین منتقل نمی گردد. عدم احساس حضور و واکنش سایر فراگیران و تشویق و تحسین آنان نسبت به مباحث بیان شده، دشوار بودن فعالیتهای جمعی و گروهی از مشکلات اینگونه آموزش می باشد. ۲) غیر عملی بودن آموزش خلاص شدن دروس به مباحث نظری عدم امکان استفاده از آزمایشگاه و محیط کار عملی فراهم نبودن امکان مشاهده دقیق شگردها و مهارت های استاد در علوم فنی و مهارتی از دیگر معایب آنموزش الکترونیک می باشد. هرچند این موارد با استفاده از محیط های شبیه سازی شده و و سیستم های چند رسانه ای تاحدودی قابل رفع می باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در عدم امکان توسعه رسته های فنی و مهارتی بشمار می آید. ۳)آلودگی بستر انتشار اطلاعات اینترمنت بعنوان بستر انتشار اطلاعات یکی از موارد بحث انگیز می باشد بدلیل گستردگی و تنوع اطلاعات شبکه جهانی امکان سرگرمی و جلب توجه فراگیر به مسائل جانبی وجود دارد که موجب هدر رفتن زمان می گردد. انتشار اطلاعات در یک بستر عمومی بدون توجه به مسئل ایمنی امکان سوء استفاده افراد را میسر می سازد. لــذا رعایت مسائل امنیتی و اختصاص بهترین زمان فراگیری به استفاده از منابع آموزش الکترونیک از راهکارهای مفید جهت کاهش این مشکل می باشد. هرچند هیچ تکنولوژی جدیدی بدون کاستی نمی باشد اما با برنامه ریزی و بررسی اثرهای فن آوری نوین می توان معایب آن را تاحد ممکن کاهش داد. از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت آوزش الکترونیک می تواند یکی از بهترین روشهای گسترش و همگانی نمودن آموزش در جامعه می باشد.

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز