سیمای استانی یاسیمای شهر ستانی

محمد علیخانی

موضوع: سیمای استانی یاسیمای شهر ستانی
به دنبال آرزوهای دور و دراز حدود یک سال پیش استان ایلام صاحب شبکه ی استانی سیما شد و همه ی مردم استان بی صبرانه منتظر چنین رویداد فرهنگی بودند چراکه بافت خاص فرهنگی استان نیازمند یک رسانه ی محلی بود . پیش از این گوش و چشم و روح و روان مردم ایلام همچون دیگر زاگرس نشینان در تسخیر رسانه های ملی بود . اگر چه وجود رسانه های ملی در سراسر کشور امری ضروری است اما به تنهایی نمی توانند خواسته های تک تک اقوام ایرانی که همچون گلهای یک باغ دارای گوناگونی فرهنگی هستند برآورده کند. چرا که این خرده فرهنگها اگر چه جزئی از فرهنگ ایرانی به حساب می آیند ،خود دارای آداب و رسوم خاصی می باشند که پایبندی به این آداب و رسوم باعث ماندگاری آنها در کنار هم و صفای زندگی آنها شده است .
     با وارد شدن رسانه های ملی به خصوص تلویزیون به این مناطق که به طور معمول بیشتر به تبلیغ فرهنگ پایتخت نشینان می پردازد گاهی اوقات موجب نابسامانی فرهنگی در مناطق یاد شده نیز می شود و مشکلات عدیده ای را هم به دنبال خود می آورد . روابط اجتماعی در پایتخت با روابط و مناسبات اجتماعی در این مناطق متفاوت بوده و دختر و پسر روستایی و حتی شهری با دیدن آن روابط که در قالب فیلم یا تئاتر یا هر موضوع دیگری در رسانه ی ملی به نمایش در می آید الگو می گیرد و سعی در به اجرا در آمدن آن دارد که در اینجا با چالش فرهنگ بومی مواجه می گردد که نتیجه ای جز بی هویتی و سرگردانی که ناشی از دوگانگی ارزشی است ؛ برای آنها بدنبال ندارد .
با این وصف با شنیدن این خبر که استان ایلام نیز دارای شبکه ی استانی شد بسیار شادمان شدیم و هر لحظه منتظر که سایر مناطق استان به خصوص شهرستان شیروان چرداول که نزدیکترین و پرجمعیت ترین شهرستان پس از ایلام است از وجود آن بهره مند گردند تا شاید با بازگشت به اصالتهای بومی بسیاری از مشکلات فرهنگی مردم از جمله بی هویتی ؛ خوکشی ؛ اعتیاد و نا امیدی از زندگی جوانان مرتفع گردد تاآنان به کار و زندگی دلگرم گردند .  اما متآسفانه اگر چه نزدیک به یک سال از افتتاح شبکه ی استانی می گذرد جز شهر ایلام وحواشی آن بقیه ی نقاط از این نعمت بی بهره هستند و در حالی که شبانه روز میلیونها تومان خرج برنامه های این شبکه می شود اما تنها عده ی بسیار کمی از جمعیت استان از آن برخوردارند . با این وصف همچنان امید واریم سایر نقاط استان به خصوص مردم فهمیده و با استعداد شیروان چرداول که تنها جند کیلو متر با مرکز استان فاصله دارند از این نعمت بر خوردار شوند.
محمد علیخانی
www.alikhani.m@noavar.com

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز