پاسخی به مقاله توسعه استان با تکیه بر بخش صنعت و معدن

امضاء محفوظ

با چند باره خوانی مقاله آقای مرتضی دارابی تنها هدفی که از نگارش آن بنظر می رسد دفاع از وضعیت موجود صنعت و معدن استان و بعبارت دقیق تر سازمان صنایع و معادن استان می باشد که صد البته برای نگارنده جای هیچ گونه سئوالی ندارد. در این مجال قصد انتقاد از وضعیت فعلی را نداشته (که نتایج عینی عملکرد مدیران و شهرکهای صنعتی بسیار فعال استان پر واضح و مبین واقعیات است) و تنها دو نکته در مقاله آقای دارابی را مورد بررسی قرار می دهیم:

 ۱ـ در نوشته فوق الذکر، آقای دارابی با زیرکی احداث کارخانه پتروشیمی ایلام را در زمره فعالیتهای مرتبط با سازمان صنایع و معادن استان و به تبع آن حاصل مدیریت سازمان دانسته اند که جالب توجه است: احداث کارخانه پتروشیمی و تمامی امور آن زیرنظر وزارت نفت صورت می گیرد نه وزارت صنایع و جالبتر اینکه نه آغاز مطالعات کارشناسی مربوط به پتروشیمی ایلام در زمان مدیریت فعلی سازمان صنایع و معادن استان اتفاق افتاده است و نه بهره برداری آن در زمان مدیریت فعلی سازمان اتفاق خواهد افتاد.

۲ـ در قسمت دیگری از مقاله، ایشان تعداد فارغ التحصیلان شاغل در دهها واحد فنی مهندسی! را مد نظر قرار داده اند که برای بررسی صحت و سقم آمار مطرح شده کافیست تعداد واقعی این واحدها که به لطف مدیریت سازمان کمتر از تعداد انگشتان دو دست می باشد ذکر شود .

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز