توسعه استان با تکیه بر بخش صنعت و معدن

مرتضی دارایی

توسعه استان با تکیه بر بخش صنعت و معدن تاریخ کشور عزیز ایران گویای این است که هر گاه جامعه از امنیت و آرامش برخوردار بوده توانسته است با استفاده از ذهنهای خلاق و میهن دوست ،استراتژی پیشرفت را تدوین نموده و در راه رسیدن به آن گام بردارد و حال در عصر جمهوری اسلامی ایران و در سایه خدمات صورت گرفته، مبانی توسعه شکل عینی یافته و در این بستر ،فضا جهت سرمایه گذاری و اقدامات زیربنایی فراهم شده که در این اثنی بخش صنعت و معدن با پتانسیل بالای خود امید بخش جهانی شدن ایران است.

 در این میان استان ایلام با مشکلات اثرگذار خود و ماندن از چرخه توسعه همه جانبه و همزمان با جغرافیای کشور،بر آن بوده تا با رفع موانع زیربنایی در سایه پروژه "توسعه صنعتی"تنگناها را به فرصت تبدیل نموده و با استفاده از داشته های خدادادی یعنی منابع انرژی چون نفت با ۱۵/۳ درصد کل ذخایر نفت خام در خشکی کشور ، مواد رسوبی معدنی از جمله مواد اولیه سیمان ،گچ ،آهک ،بیتومین ،کربنات کلسیم وسنگهای لاشه و مالون و سلستین و ۵/۴ میلیارد متر مکعب آب سطحی (که تنها حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب از آن برداشت می شود) و همچنین قابلیت ها ی استان در زمینه احداث کشت و صنعت و صنایع تبدیلی – کشاورزی و اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار ارز جهت احداث کارخانه پتروشیمی در استان (معادل ۱۰ برابر ارز اختصاص یافته به بخش استان ) و صنایع پایین دستی آن ،حضور منابع انسانی تحصیلکرده در قالب دهها واحد خدمات مهندسی ،افزایش اعتبارات بخش صنعت و معدن استان، تداوم برنامه ها و اقدامات دولت گذشته و اخیرا نیز سفر هیات محترم دولت به استان (البته بدون حضور وزیر صنایع و معادن ) و اختصاص مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به بخش صنعت ومعدن استان حرکت در مسیر سیاستهای وزارت مربوطه و برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور همگی امید بخش گذشت سهم صنعت و معدن استان از ۳/ ۰ و ۶/۰ کل کشور شده وافزایش ارزش صادرات صنعتی از ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار می باشد.پس با مدیریت تلاشگر استان و خواست فراگیر شهروندان و استفاده بهینه از مزیت های نسبی می توان شاهد شکوفایی اقتصادی و صنعتی باشیم.

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز