درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

بی خیالی مسولین

یکی از ساکنین محله توحید
باسلام مدتی است که یک چاه فاضلاب روباز که درپوشش را متاسفانه دزدیداند برای ساکنین محله زمین شهری خیابان توحید مشکل افرین شده از افتادن چرخ ماشین و بوجود امدن خسارت مالی گرفته تا خدای نکرده افتادن بچه های خردسال.خوشبختانه هنوز بچهای داخل ان نیفتاده ولی اگر مسولین مربوط علی رغم پیگیریهای انجام گرفته ساکنین فکری برایش نکنند هر آن امکان افتادن کودکی خردسال به داخلش میرود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 5روز