پنج‌شنبه 12 تیر 1399

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان : نگین زاگرس ، ناشناخته در ایران

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اظهار داشت: جاذبه‌هاي گردشگري، سياحتي، تفريحي و تاريخي اين استان ناشناخته‌اند و براي جلب گردشگران داخلي و خارجي نياز به معرفي دارند.
"فريدون محمدي" بيان كرد: استان ايلام با وجود جاذبه‌هاي بكر طبيعي و تاريخي تاكنون از ديد گردشگران داخلي و خارجي پنهان مانده است. اين درشرايطي است كه استان با وجود داشتن هزاران ابنيه تاريخي، جاذبه‌هاي تفريحي و سياحتي و چشم‌اندازهاي بكر طبيعي اما از صنعت گردشگري آنطور كه بايد بهره مناسبي نبرده است.
وي اظهار داشت: صنعت گردشگري به‌عنوان گسترده‌ترين صنعت جهاني اكنون مهمترين ركن دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي‌شود.

وي افزود: با توجه به قابليت جاذبه‌هاي تفريحي و گردشگري كه در استان وجود دارد، تقويت صنعت گردشگري در اين استان زمينه‌ساز دستيابي به توسعه همه جانبه است بر اين اساس مي‌طلبد كه با استفاده و بهره‌گيري بهينه از تجارب و افكار نوين براي ارتقا، جذب و تقويت صنعت گردشگري اين استان تلاش كرد.

محمدي بر ضرورت نقش رسانه‌هاي گروهي در تقويت صنعت گردشگري تاكيد كرد و افزود: رسانه‌هاي گروهي و خبري در شناساندن و معرفي جاذبه‌هاي تاريخي و گردشگري استان ايلام نقشي بي‌بديل ايفا مي‌كنند.

استان ايلام به عنوان بخش مهمي از تمدنهاي قديمي "ايلام باستان"، "هخامنشي" و "ساساني - اسلامي" و داشتن حدود يك هزار اثر و ابنيه تاريخي از جاذبه‌هاي گردشگري فراواني برخوردار است.

نظرات ارسال نظر