دوشنبه 5 خرداد 1399

سیم کارتهای نوبت اول و دوم در شهرستان ایلام فعلا توزیع نمی گردند

در پی مراجعات مردم شهر ایلام به اداره پست برای دریافت سیم کارتهای نوبت اول و دوم ،؛اداره پست اعلام داشته است زمان توزیع سیم کارتها فعلا مشخص نیست.

این در حالی است که اخبار سراسری شب گذشته اعلام نمود اولویتهای اول و دوم در تمامی شهرها از امروز توزیع میگردند.

شرکت مخابرات ایلام هنوز هیچ توضیحی در این رابطه به مردم ایلام ارائه ننموده است.

شنیده های غیر موثق حاکی از آن است که حداقل تا ۱۰ روز آینده از سیم کارتهای خبری نخواهد شد.

نظرات ارسال نظر